Włókiennictwo

note /search

Historia i stan obecny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Włókiennictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610

  HISTORIA I STAN OBECNY PRZEMYSŁU WŁ.    I –  okres prehistoryczny do ok. XVIIw n.e .  II –  okres przędzalnictwa bawełny XVIII do pocz. XIXw.   III –  okres rozwoju wł. sztucznych XIX/XXw.   IV –  okres wł. sztucznych od lat 80 XXw.     Kilka tysięcy lat p.n.e. człowiek używał odzieży z bawełny...

Opisy włókien

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Włókiennictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2317

BAWEŁNA  -  dominujący  surowiec  włókienniczy  na  świecie  pod  względem  produkcji  i  zastosowania  w  gotowych wyrobach tekstylnych  -  zasadnicze  zastosowanie  w  wytwarzaniu  odzieży,  wyrobów  bieliźnianych,  ze  względu  na  bdb właściwości włókien  50% - artykuły odzieżowe  30% - artyk...

Towaroznawstwo włókiennicze i podział

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Włókiennictwo
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 5152

Towaroznawstwo  włókiennicze   –  jest  szczególną  dziedziną  nauk  towaroznawczych  ze  względu na powszechność występowania i rolę jaką w życiu pojedynczego człowieka, a także  całych społeczeństw  odgrywają wyroby z włókien    Szczególne znaczenie wyrobów wł. wynika z faktu, że:    odzieżowe...

Włókna i ich rodzaje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Włókiennictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3444

WŁÓKNA CHEMICZNE  Polimeryzacja  – zachodzi wówczas, gdy jednakowo zdolne do reakcji monomery łączą się ze  sobą  w  łańcuchy  polimerowe.  W  ten  sposób  powstają  masy  przędzalnicze  poliamidowe  (