Układy regulacji automatycznej

note /search

Regulator typu P i I

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: regulator typu P. uchyb regulacji,zapasy stabilności, regulator typu I, regulator typu O, znaczenie korekcyjne, przebiegi przejściowe....

Elementy inercyjne n-tego rzędu

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: transformacja elementu inercyjnego, przybliżenie transmitacji operatowej, elementy inercyjne, wzory na inercje oraz przykłady rozwiązania zadania....

Równanie stanu i wyjścia

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wektor stanu układu, wektor sygnału wejścia, wektor sygnału wyjściowego, macierz stanu układu, macierz wejścia, macierz wyjścia....

Linie pierwiastkowe

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: linie pierwiastkowe, wykres, działania, wzory, układ transmisji, układ zamkniety, stabilność układu, równanie charakterystyczne. ...

Układy - wyjaśnienie

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prawa półpłaszczyzna zmiennej, układ asymptotyczny stabilny, operowanie pulsacjami ujemnymi, interpretacja fizyczna przebiegu krzywej....

Zmienne fazowe

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wykorzystanie zmiennych fazowych, wyznaczanie równania, układ o znanej transmitacji, wykres, obliczenia i wzory....

Model rezonansowy i pulsacja

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: model rezonansowy Mr, pulsacja rezonansowa Wr, definicja, wykres, obliczenia, szerokość pasma przepuszczania, pasmo przepuszczania....

Wzory na egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1323

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wzory dotyczące obliczeń zapasu modułu, zapasu fazowego, elementy oscylacyjnego, pulsacji rezonansowej, modułu rezonansowego....

Regulatory i transmitancja

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: czas po którym wartość odpowiedzi skokowej wzrośnie dwukrotnie, obliczenia, wykresy, regulator Pi,przesunięcie fazowe....

Diagnonalizacja równania stanu

 • Politechnika Poznańska
 • Układy regulacji automatycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: diagonalizacja równania stanu, wartości własne, wektory własne, sposób sprowadzenia do macierzy, wzory, obliczenia....