Technika oświetleniowa

note /search

Technika oświetleniowa - test z wykładów

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Technika oświetleniowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

T E C H N I K A O Ś W I E T L E N I O W A - T E ST 1 . Zakres promieniowania widzialnego - fale o długości: a) 230 ÷ 380 nm b) 380 ÷ 780 nm c) 680 ÷ 930 nm d) 380 ÷ 780 μm 2. Liczba falowa f̃̃ określa: a) ilość fal w jednym metrze b) ilość półfal w jednym metrze. c) ilość fal w jednym mikrometrze...