Sterowanie i zarządzanie ruchem

note /search

Co to jest przestrzeń powietrzna

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400

Co to jest przestrzeń powietrzna? Przestrzeń powietrzna - obszar powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa, nad morzem otwartym lub terytoriami nie podlegającymi żadnemu państwu. Z punktu widzenia prawa, przestrze...

Błądzące statki powietrzne

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Błądzące statki powietrzne Statek powietrzny, który oddalił się znacznie od swej zamierzonej linii drogi lub który melduje, że utracił orientację. Gdy tylko organ służb ruchu lotniczego dowie się, że jakiś statek powietrzny zabłądz...

Cel działalności ATFM

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Cel działalności ATFM? Zaspokojenie dwóch podstawowych wymagań: Zabezpieczać system kontroli ruchu lotniczego przed przeciążeniem Zapewnić maksymalne efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i dostępnej pojemności ATC ATF...

Central Flow Management Unit

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

Central Flow Management Unit System służący wspólnemu planowaniu lotów nad terytoriami grupy państw europejskich. Zadania CFMU Obecnie jednostka centralna (zarządzanie przepływem CFMU) podaje Calculated Take Off Time CTOT) na podstawie danych pochodzących z planów lotów. Brak jest środków do ocen...

Omówić zadania służby kontroli obszaru

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Omówić zadania służby kontroli obszaru. - zapewnienie w podległym obszarze przestrzeni: służby kontroli ruchu lotniczego służby informacji powietrznej służby alarmowej - koordynacje ruchu lotniczego ze współpracującymi organami ATS - koordynacje cywilnego ruchu lotniczego z organami wojskowej ...

Wypadek lotniczy

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Wypadek lotniczy - „zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało przy obecności ludzi na pokładzie statku powietrznego, podczas którego jakakolwiek osoba doznała, co najmniej poważnych uszkodzeń ciała lub statek powietrzny został uszkodzony”. Poważny incydent lotniczy - ...

Co to jest droga lotnicza

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Co to jest droga lotnicza? Droga lotnicza - obszar kontrolowany lub jego część ustanowiony w postaci korytarza. Droga lotnicza (AWY) - wydzielona w postaci korytarza powietrznego część obszaru kontrolowanego w którym działają urządzenia rad...

ASM 2

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

ASM 2 - w Polsce zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną. analiza próśb o udostępnienie CDR; rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział TSA, TRA lub CDR. rozstrzyganie konfliktów wynikających z nie dających si...

ASM 3

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

ASM 3 - w Polsce aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych TSA nie kolidujących ze strukt...