Projektowanie technologii ceramiki

note /search

Krzem w przemyśle materiałów ogniotrwałych - prezentacja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Projektowanie technologii ceramiki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pierwiastek krzem, Skład chemiczny wyrobów ogniotrwałych, Wpływ na właściwości, Ciepło molowe, Entalpia, Entropia....

Mechnizm reakcji powstawania mulitu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Projektowanie technologii ceramiki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cyrkon, Wyroby cyrkonowe, Korund, Termodynamika, Kinematyka, Skład chemiczny fazy otaczającej ZrO2....