Procesy ruchu drogowego

note /search

Procesy ruchu drogowego - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Suda: 1. Cechy Ruchu Drogowego 2. Podaj związek prędkości podróży a odcinkowej 3. Radar (nie wiem dokładnie jakie było pytanie, ale cos o radarze) 4. Równanie stanu 5. Co to jest parametr a co Estymator -wykres "różyczka" lub &quo...

Zastosowania modelu Webstera

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Zastosowania modelu Webstera, założenia, modele SMO stanowiące jego podstawę. Zjawisko to polega na tym, że grupa pojazdów przejeżdżająca dane skrzyżowanie jako pakiet, przy oddaleniu od tego skrzyżowania staje się coraz bardziej rozproszona w pewnym momencie niemożliwe, staje się rozróżnieniem pak...

Nieuporządkowany strumień konfliktowy

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Nieuporządkowany strumień konfliktowy zapisujemy w formie pary liczb numery strumieni konfliktowych .Para strumieni konfliktowych to taki dwuelementowy podzbiór {i,j} zbioru n strumieni danego skrzyżowania, że trajektorie „i” i „j” wyznaczają punkt kolizji. Aby obliczyć te nieuporządkowane pary, two...

Co to jest dynamiczny model SMO

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Co to jest dynamiczny model SMO i jakie wzory określają zachowanie kolejki i wyjścia obiektu równanie stanu x'(t) = f [x(t), u(t)] równanie wyjścia y(t) = g [x(t), u(t)] ...

Empiryczna metoda wyznaczania przepustowości w punkcie wjazdowym

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Empiryczna metoda wyznaczania przepustowości w punkcie wjazdowym Zliczenie pojazdów, które przekroczyły skrzyżowanie w skończonych przedziałach czasu dla kilkunastu cykli świateł, a następnie tworzymy wykres, z którego wykreślamy wyniki nie ...

Model strukturalny skrzyżowania

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

model strukturalny skrzyżowania - są to bloki połączone sprzężeniami, które opisują oddziaływania między blokami. Zjawisko rozproszenia grup pojazdów - polega na tym, że grupa pojazdów przejeżdżających dane skrzyżowanie jako pakiet, przy oddalaniu od tego skrzyżowania staje się coraz bardziej rozpr...

Strumień elementarny

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

strumień elementarny - nazywamy uczestników ruchu, którzy przekraczają skrzyżowanie właściwe od określonego punktu wjazdowego do określonego punktu wyjazdowego strumień łączny - nazywamy wszystkich uczestników ruchu, którzy przekraczają skrzyżowanie rozszerzone od określonego punktu wejściowego do ...

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla przewenia drogi

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla przewężenia drogi M / D / 1 M / M / 1 M / Ek / 1 M - Poissonowski system zgłoszeń M (środkowe) - wykładniczy rozkład czasu obsługi D - stały czas obsługi Ek - czas obsługo według modelu rozkładu Erlanga 1 - jedno stanowisko obsługi ...

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla wlotu skrzyżowania ster...

 • Politechnika Warszawska
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Typ SMO, charakteryzujący proces kolejkowy dla wlotu skrzyżowania sterowanego D / D / 1 M / D / 1 M / Ek / 1 M - Poissonowski system zgłoszeń M (środkowe) - wykładniczy rozkład czasu obsługi D - stały czas obsługi D (lewe) - regularne zgłoszenie pojazdu Ek - czas obsługo według modelu rozkła...