Podstawy Budowy Maszyn - strona 12

Procentowa zawartość czystego żelaza w rudach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Procentowa zawartość czystego żelaza w rudach żelaza. Aby można minerał uznać za rudę żelaza, powinien on zawierać co najmniej 25% Fe. Rudy bogate zawierają 50-17% Fe (magnetyt Fe3O4). Bogate są również rudy hematytowe (Fe2O3), zawierające 35-60%...

Skład strumienia materiałowego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Skład strumienia materiałowego, informacyjnego i energetycznego. Strumień materialny półwyroby, narzędzia, materiały eksploatacyjne, wyroby gotowe, odpady Strumień informacyjny informacje o przebiegu procesu produkcji, programy obróbkowe Strumień energetyczny zasilanie elektryczne, instalacje spr...

Definicja wyrobów proekologicznych - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Definicja wyrobów proekologicznych. Wyrób proekologiczny to taki: którego wytwarzanie nie wiąże się z negatywnymi wpływami na środowisko, którego eksploatacja nie obciąża środowiska i który nie powoduje zanieczyszczenia środowiska po zakończeniu eksploatacji. ...

Systemowe otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Systemowe otoczenie przedsiębiorstwa. Otoczenie ekonomiczne Otoczenie polit-prawne Otoczenie techniczne Otoczenie społ-kulturalne SYSTEM PRZEDSIĘBIORSTWO strumień energetyczny strumień materialny ...

Podstawy konstrukcji maszyn - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: materiały konstrukcyjne, tablice własności wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych, oznaczenia, naprężenia zmienne, zmiana wytrzymałości zmęczeniowej...

Podstawy budowy maszyn - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • prof.dr hab. Walter Bartelmus
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2758

Zadania poruszają zagadnienia takie jak: prędkości obrotowe, uszkodzenia lokalu, przekładnia 3-stopniowa walcowa, moment obrotowy na wejściu, przekładania stożkowa. ...

Główne fazy wytopu miedzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Główne fazy wytopu miedzi. prażenie rud siarczkowych (wzbogaconych), wytapianie kamienia miedziowego, otrzymywanie miedzi czarnej (surowej), rafinowanie miedzi czarnej. ...

Pytania kontrolne na kolokwium

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rachunek kosztów, elementy charakteryzujące zarządzanie kosztami, istota kosztów pełnych, kalkulacja i jej rodzaje....