Podstawy Budowy Maszyn - strona 10

Definicja technik wytwarzania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Definicja technik wytwarzania. Wytwarzanie rozumiane jako przekształcanie materii w celu nadania jej pożądanych własności, kształtów, wymiarów i innych cech użytkowych jest ciągiem mniejszej lub większej liczby działań, określonych zwykle nazwą operacji. Zespoły wymienionych czynników służące do r...

Główne etapy powstawania wyrobu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Główne etapy powstawania wyrobu. projektowanie produktu - obejmuje działania zmierzające do określenia, jaki produkt i o jakich cechach winien być wytwarzany, aby przedsiębiorstwo odniosło sukces rynkowy i finansowy, opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania produktu - te dwa zakresy czynn...

Istota procesu laminowania i jego zastosowania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Istota procesu laminowania i jego zastosowania. Polega ono na nakładaniu na jednoczęściową formę tkaniny i powlekaniu jej równomiernie żywicą z utwardzaczem. Proces tez zwykle wykonywany jest ręcznie. W ten sposób wykonuje się wyroby produkowane w niewielkich liczbach, np. kadłuby łodzi. Jeśli zast...

Istota procesu prasowania tłoczonego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Istota procesu prasowania tłoczonego. Prasowanie należy do najważniejszych metod stosowanych do wytwarzania wyrobów z duroplastów i elastomerów. Tworzywo w postaci proszku, granulatu, tabletek

Istota procesu wyciskania i przykłady zastosowań - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 140

Istota procesu wyciskania i przykłady zastosowań. Wyciskanie - proces ciągły stosowany przede wszystkim w wytwarzaniu półwyrobów z tworzywa w postaci granulatu lub proszku. Produkty: rury i inne puste profile, profile wielokomorowe (np. ramy okienne), płyty o grubościach od 0,3-30mm i szerokościa...

Metoda formowania nadmuchowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Metoda formowania nadmuchowego i przykłady otrzymywanych wyrobów. Formowanie nadmuchowe jest procesem dwustopniowym. Najpierw wyciskana jest rura, z której następnie, w drugim stopniu, wydmuchiwany jest w dwuczęściowej formie ostateczny kształt wyrobu. Metodą tą wykonuje się z

Metody radiologiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Metody radiologiczne W badaniach radiologicznych wykorzystuje się zjawisko pochłaniania przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego (promienie x i γ w badanych przedmiotach. W wyniku pochłaniania natężenie promieniowania ma...

Rodzaje złącz spawanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Rodzaje złącz spawanych. W zależności od konfiguracji, jaką tworzą stykające się ze sobą elementy, rozróżnia się następujące rodzaje złącz spawanych: doczołowe, kątowe i przylgowe. Wybór określonego rodzaju złącza spawanego decyduje o wytrzymałości połączenia, jego masie, technologiczności i praco...

Schemat funkcjonalny realizacji zadania wytwórczego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Schemat funkcjonalny realizacji zadania wytwórczego. sprecyzowanie głównego zadania (co ma być wytworzone) określenie wymagań stawianych produktowi, planowanego całkowitego rozmiaru produkcji i sposobu realizacji tych funkcji przez dobranie odpowiednich technik wytwarzania i środków wytwórczych, s...