Nauka o materiałach - strona 16

Epoksydy - zastosowania, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Epoksydy - zastosowania w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, maszynowym, budowa środków transportu. żywice do zalewania, laminaty, kompozytowe elementy konstrukcyjne, kleje i proszkowe materiały malarskie; materiały do napraw i regen...

Główne składniki strukturalne kompozytu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Główne składniki strukturalne kompozytu: -osnowa (baza kompozytu) -zbrojenie (składniki wzmacniające) Jeżeli jeden z tych składników ma strukturę kompozytową to o materiale mówi się, że jest to kompozyt hybrydowy (np. beton, generacja membran włókna naciągów

Tworzywa epoksydowe (EP)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Tworzywa epoksydowe (EP) Są to związki zawierające co najmniej dwie grupy epoksydowe: Pierścień ten łatwo reaguje ze związkami zawierającymi aktywne atomy wodoru. W wyniku polireakcji następuje usieciowanie żywicy. ...

Duroplasty - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Duroplasty Duroplasty są to polimery, które pod wpływem podwyższonej temperatury lub innych czynników przekształcają się w produkt przestrzennie usieciowany, nietopliwy i nierozpuszczalny. W zależności od sposobu utwardzania rozróżnia się polimery termoutwardzalne ( np.

Termoplasty

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Termoplasty Termoplasty pod wpływem temperatury przechodzą w stan plastyczny. Jeśli temperatura nie prowadzi do wyraźnych zmian właściwości polimeru, to termoplasty mogą być przetwarzane i kształtowane wielokrotnie. Do termoplastów należą prawie wszystkie tworzywa polimeryzacyjne a ponadto

Elastomery - cecha wyróżniająca

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Cechą charakterystyczną elastomerów jest zdolność do powrotu do kształtu pierwotnego, nawet po znacznym odkształceniu, jeśli zaniknie działanie siły powodującej deformację. ...

Hartowanie objętościowe - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Hartowanie objętościowe występuje wtedy, gdy austenityzowanie obejmuje całą objętość obrabianego cieplnie przedmiotu, a grubość zahartowanej warstwy zależy wyłącznie od własności mate...

Kopolimeryzacja - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Kopolimeryzacja Szczególnym przypadkiem polimeryzacji jest kopolimeryzacja - reakcja mieszaniny co najmniej dwóch monomerów, z wytworzeniem makrocząsteczek zawierających mery odpowiadające...

Techniczna realizacja polimeryzacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Techniczna realizacja polimeryzacji polimeryzacja w masie (polietylen małej gęstości), polimeryzacja w zawiesinie (np. polistyren,...