Teorie stosunków międzynarodowych

note /search

III debata liberalizm - realizm vs neomarksizm - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1848

III debata liberalizm/realizm vs neomarksizm Trzecia wielka debata w dziedzinie stosunków międzynarodowych PODEJŚCIA NEOMARKSIZM TRADYCYJNE → liberalizm/neoliberalizm → światowy system kapitalistyczny → realizm/neorealizm → zależność → zacofanie gospodarcze (niedorozwój) Międzynarodowa ekono...

Realizm klasyczny - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1960

Realizm klasyczny Tukidydes → przeznaczenie polityczne, konieczność i bezpieczeństwo, przetrwanie polityczne, bezpieczeństwo. Machiavelli → zręczność polityczna, sposobność i bezpieczeństwo, przetrwanie polityczne, cnota obywatelska. Hobbes → wola polityczna, dylemat bezpieczeństwa, przetrwanie p...

Realizm strategiczny i neorealny - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2261

REALIZM STRATEGICZNY I NEOREALNY Współczesne interpretacje realizmu. Reinterpretacja realizmu przełom lat 50. i 60. XX wieku → rewolucja behawioralna i pretensje pozytywistyczne zwrot ku w pełni empirycznemu traktowaniu SM i odejście od subiektywnej (a więc nienaukowej) analizy o charakterze norm...

Różne odmiany liberalizmów - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1785

LIBERALIZM SOCJOLOGICZNY „Jak najmniej stosunków między rządami, jak najwięcej powiązań między narodami świata” - Richard Cobden. SM nie ograniczają się jedynie do stosunków między państwami, ale obejmują także stosunki ponadnarodowe, czyli relacje pomiędzy ludźmi, grupami i organizacjami pochodzą...

Zależności w ramach gospodarki światowej - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

zależności w ramach gospodarki światowej hierarchia państwa rdzenia: niektóre odgrywają rolę hegemonów dominujące siły militarne zdolne do posłużenia się siłą w celu zmuszenia innych do zaakceptowania reguł gry mogą narzucać pewne praktyki instytucjonalna i są zdolne do zdominowania międzynarod...