Stereotypy

note /search

Stereotyp spiskowy - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stereotypy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 931

Zawiera takie zagadnienia jak: schemat przyczynowości diabolicznej, funkcje stereotypów spiskowych, stereotyp spiskowy a zwykły stereotyp, stereotypy spiskowe żydów i inncyh narodów, system wartości oraz bytowość grupy. ...

Mechanizmy i skutki tłumienia stereotypów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stereotypy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1540

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Osoby: o wysokim i niskim poziomie uprzedzeń, Procedura - prezentacja materiału związanego ze stereotypem Afro-Amerykanina (etykiety kategorii i negatywne atrybuty) za pomocą techniki podprogowego poprzedzania. Potem zadanie formowania obrazu os...

Automatyzmy dnia codziennego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stereotypy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Zawiera takie zagadnienia jak: procesy automatyczne, sroces psychologiczny , umiejętność całkowicie zautomatyzowana , procesy przedświadome, nieświadoma aktywizacja konstruktu....

Seksizm - prezentacja zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stereotypy
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1190

Porusza takie zagadnienia jak: seksizm w języku, rodzaje seksizmu, neoseksizm , Łagodny i wrogi seksizm, Wpływ seksizmu na kobiety, Dyskryminacja płciowa....

Aktywacja i aplikacja stereotypów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stereotypy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 791

Porusza takie zagadnienia jak: rola motywacji, rola zasobów poznawczych, paradoksalne efekty kontroli, automatyczne cele, aktywacja stereotypów. ...

Stereotyp Warszawiaka - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stereotypy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zagrożenie stereotypem, mechanizm działania stereotypu, tożsamość społeczna- podstawa stereotypu, lęk- jak go obni...