Społeczeństwa i kultury Europy - strona 6

Mazurzy - zarys historii

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

MAZURZY - mieszkańcy południowych Prus Wschodnich, potomkowie polskich osadników z Mazowsza - zasiedlili południową i częściowo wschodnią część Prus Książęcych od XIV w. - luteranizm - Mazur...

Społeczeństwa i kultury Europy - zbiór, omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W drugiej połowie lat 80. produkt krajowy brutto wzrastał średnio o 4,6 proc. rocznie. Na przyspieszenie rozwoju gospodarczego wpłynęło członkostwo w EWG (od 1986) i napływ kapitału zagranicznego. W latach 1988-1993 Portugalia otrzymała 3,7 mld do...

Monarchia Habsburgw od XVI wieku do jej rozpadu w 1918 r

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

Monarchia Habsburgów od XVI wieku do jej rozpadu w 1918 r. XVI-XVII wiek W czasach Napoleona 1815-1849 r. II połowa XIX wieku 1914 r. 1918-1936 r. Fragmenty ma pochodzą z Atlasu do szkoły średniej pod redakcją Julii Tazbir 3 ...