Socjologia wartości

note /search

Zagadnienia z socjologii wartości

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wartości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1834

Ks. Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa WNHiS UKSW Instytut Socjologii Studia Stacjonarne Kierunek: Socjologia Wykład monograficzny: Socjologia wartości 30 godz./sem. Sem. I (zimowy) Rok akad. 2011/2012 Zagadnienia Problematyka wartości we współczesnej nauce Problemy definicyjne pojęcia „...

Kierunki amoralne w historii myśli ludzkiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wartości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Sofiści- wędrując po kraju nauczali retoryki, filozofii, polityki, etyki, prawa, strategii, matematyki; zwrócili główne zainteresowanie nie na przyrodę, ale na humanistykę, na człowieka z jego sp...

Szczęście rodzinne jako wartości codziennego życia Polaków

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wartości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wartości to: „zinternalizowane standardy zachowań, dziedziczone przez jednostki w procesie socjalizacji, w kulturowym kontekście określonego środowiska”. Raport CBOS, Szczęście rodzinne w porządku wartości ostatecznych, Wartości religijno-moralne ...

Wartości w ujęciu Maxa Schelera

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wartości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Moralność- nauka o dobru i zasadach ludzkiego postępowania; odpowiada na pytanie o prawdziwe przeznaczenie, cel życia człowieka; Socjologia moralności- fakt moralny poznajemy i opisujemy za pomocą metody fenomenologicznej, fenomenologiczne doświad...

Problematyka wartości

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wartości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Istnieje powszechne przekonanie, że nie sposób do końca zrozumieć żadnej dziedziny życiu człowieka, jeśli nie weźmie się pod uwagę wartości. Od początku jednak tak nie myślano. Przed wiekiem filozofowie, między innymi J.