Pozasłuchowe skutki hałasu

note /search

Higiena i epidemiologia, Priony - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Pozasłuchowe skutki hałasu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1869

Priony Priony (ang. prion, od proteinaceous infectious particle) - infekcyjne białka, występujące powszechnie w każdym organizmie i całkowicie niegroźne. Dopiero w sytuacji, gdy zmieniają one swoją naturalną konformację, stają się białkiem prionowym infekcyjnym. Koncepcja prionów jako czynników ch...

Higiena i epidemiologia, Profilaktyka wczesna - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Pozasłuchowe skutki hałasu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

Profilaktyka wczesna Profilaktyka zdrowotna - działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Wyróżniamy następujące fazy: profilaktyka wczesna - utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego st...