Metody jakościowe w badaniach społecznych

note /search

Podejścia do realizacji badań jakościowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Proces demokratycznego uczestnictwa, związanego ze zdobyciem praktycznej wiedzy na temat ważnych problemów społecznych. Badania powinny łączyć działanie i refleksję, teorię i praktykę w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań istotnych problemów społe...

Rodzaje technik grupowych i czynniki wpływające na liczbę grup fokusow...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przez analizę treści przekazu rozumie się rozkładanie go na elementy prostsze (jednostki analizy) lub wyodrębnianie jego cech, właściwości i elementów oraz następnie klasyfikowanie ich zgodnie z przyjętym systemem kategorii. Analiza zawartości jes...

Techniki projekcyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Niewielka kontrola procesu tworzenia collage’u owocująca koncentracją na elementach funkcjonalnych obiektu. Podatność na wpływy innych technik Trudności w analizie Czasochłonność. COLLAGE- badany otrzymuje zestaw pism i jest proszony o wycięcie zd...

Metody jakościowe w badaniach społecznych - Fokus

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Fokus- Starannie zaplanowana, ale przeprowadzona w miłej, niestresującej atmosferze ‘dyskusja’ w gronie osób dobranych pod względem pewnych charakterystycznych cech. Celem dyskusji jest uzyskanie informacji na interesujący badacza temat. Cechy fok...

Wywiady poglebione

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pytania zamknięte blokują dyskusję, precyzują obszar odpowiedzi, dostarczają danych bardziej rzetelnych. Pytania zamknięte zawężają uwagę respondenta, podczas gdy pytania otwarte rozszerz...

Metody jakościowe w badaniach społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dyskusja rozumiana jako wymiana zdań na jakiś temat, wspólne rozpatrywanie jakiegoś zagadnienia. Ale dyskusja to coś więcej, to swoboda wypowiedzi, komentowanie wypowiedzi innych, przekonywanie argumentowanie czy kontrargumentowanie. Celem jest ta...

Metody jakościowe w badaniach społecznych - Obserwacja nieuczestnicząc...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Obserwacja uczestnicząca : badacz elementem procesu, w strumieniu wydarzeń Obserwacja nieuczestnicząca : obserwator rejestruje procesy „ z zewnątrz”, nie bierze udziału w sytuacji, a jedynie ją obserwuje, Problem: Czy można badać

Prowadzenie wywiadów pogłębionych i fokusów: zalecenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metody jakościowe w badaniach społecznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zanim rozpoczniemy wywiad- Czy znamy wystarczająco dobrze „świat życia” naszych respondentów (ich środowisko, normy, wartości, kulturę) Czy sprawdziliśmy sprzęt? Czy jesteśmy pewni, że miejsce, w którym mamy przeprowadzić wywiad jest wystarczająco...