Prawo zobowiązań - strona 16

Możliwość spełnienia świadczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

Możliwość spełnienia świadczenia. Świadczenie powinno być możliwe do spełnienia. Gdy staje się niemożliwe, to powstają skutki prawne takiej niemożności przewidziane przez ustawę - zależą od postaci niemożności świadczenia: Pierwotna - 387 Wtórna (następcza) - 475 Niemożliwość spełnienia świadczen...

Relacja dług- odpowiedzialność.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Relacja dług- odpowiedzialność. Dług. Odpowiedzialność. Komentarz. d + odp. + Zasada. d + odp. - Przy zobowiązaniach naturalnych. d - odp. + Sytuacja nie występująca w RP, w prawie niemieckim tzw. dług gruntowy (nieakcesoryjna hipote...

Sposoby naprawienia szkody.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Sposoby naprawienia szkody. 363 § 1: Restytucja. Pieniężna kompensacja ( in valuta ). W praktyce sądowej postacie restytucji naturalnej są różne: Fizyczna. Gospodarcza (gdy rzecz jest zamienialna) - to nie jest windykacja. Znaczenie prawne obu sposobów jest równorzędne. !! Wybór roszczenia -...

Strony stosunku cywilnoprawnego, aspekt materialno prawny i procesowy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Strony stosunku cywilnoprawnego, aspekt materialno prawny i procesowy. Terminologia podmiotu stosunku cywilnoprawnego: - przed procesem - w postępowaniu sądowym - w postępowaniu egzekucyjnym - w postępowaniu upadłościowym I. Przed procesem. II. Postępowanie sądowe. III. Egzekucja sądowa, indyw...

Zobowiązania zupełne, niezupełne i grzecznościowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1771

Zobowiązania zupełne, niezupełne i grzecznościowe. Zobowiązania Pełne Naturalne Grzecznościowe - obligationes civiles - obligationes naturales - prekarium(dot. rzeczy ) i nie jest posiadaniem - pełna ochrona prawna - ochrona ograniczona - nie są kreowane w celu - pełna zaskarżalność - problem zas...

Podstawowe postacie zobowiązań wielopodmiotowych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Podstawowe postacie zobowiązań wielopodmiotowych. Typy: Zobowiązania podzielne 379. Zobowiązania solidarne dłużników 366. Zobowiązania solidarne wierzycieli 367. Zobowiązania niepodzielne 380-383, wśród nich wyróżniamy: Wielość dłużników w zobowiązaniu niepodzielnym. Wielość wierzycieli w zob...

Podstawowe rodzaje papierw wartościowych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Podstawowe rodzaje papierów wartościowych. Kryteria jurydyczne: Ze względu na kryterium praw podmiotowych reprezentowanych przez PW: Papiery wartościowe wierzycielskie. Papiery wartościowe reprezentujące prawa rzeczowe, prawa udziałowe. Ze względu na nośnik papieru wartościowego: Dokumentowe. ...

Sposoby rozstrzygania sporów sądowych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Sposoby rozstrzygania sporów sądowych. Sposoby rozstrzygania sporów sądowych. Rozstrzygnięcia pozasądowe (różne formy)- taniej, szybciej: Ugoda pozasądowa. Mediacja (przerywa bieg przedawnienia!)- obligatoryjna i fakultatywna. Inne alternatywne formy sądowe Arbitrażowe: - ogólny - wyspecjali...

Zasada walutowości a swoboda obrotu dewizowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Zasada walutowości a swoboda obrotu dewizowego w Polsce. Zasada walutowości obowiązywała w prawie polskim do stycznia 2009 r.- potem weszła w życie nowa regulacja art. 358. Zasada walutowości oznaczała ochroną waluty narodowej- zobowiązania w Polsce musiały być wyrażane w walucie polskiej, także w...

Rozdział XLI- ugoda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Piotr Fuchs
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Rozdział I: Ugoda 1. Ugoda Ugodom jest umowa stron, przez którą czynią one sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego miedzy nimi stosunku prawnego, w tym celu by uniknąć niepewności roszczeń wynikających z tego stosunku prawnego lub zapewnić ich wykonanie, albo by uchylić spór istniejący lu...