Prawo rzymskie - strona 70

Zamiana-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

389. ZAMIANA ( PERMUTATIO). Zamiana należąca do kontraktów nienazwanych była następstwem nawrotu do gospodarki naturalnej i polegała na przeniesieniu przez jedną stronę kontraktu własności jakiejś rzeczy na drugą stronę kontraktu w zam...

Zlecenie kredytowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

386. ZLECENIE KREDYTOWE. Kontrakt kredytowy był szczególną formą zlecenia czyli czynności należącej do kontraktów realnych i konsensualnych. Kontrakt ten powstawał zatem podobnie jak zlecenie pomiędzy mandantem a mandytariuszem z czego pierwszy zlecał drugiemu udzielenie kredytu osobie trzeciej. W t...

Zobowiązania jednostronnie i dwustronnie obowiązujące-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

308. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTRONNIE I DWUSTRONNIE ZOBOWIĄZUJĄCE. Jednym z podziałów zobowiązań z punktu widzenia podmiotu zobowiązania jest podział na zobowiązania jedno i dwu stronne. Jednostronne to takie gdzie jedna strona jest dłużnikiem a druga wierzycielem. Dwustronnie zobowiązujące następują wted...

Agnacja i kognacja w dziedziczeniu beztestamentowym - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

201. AGNACJA I KOGNACJA W DZIEDZICZENIU BEZTESTAMENTOWYM. Dziedziczenie beztestamentowe początkowo opierało się niemal wyłącznie na więzach familijnych czyli obejmowało rodzinę agnacyjną. Najbliższy krewny agnacyjny obejmował spadek gdy testor umie...

Cautio Muciana - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2289

198. CAUTIO MUCIANA. Cautio Muciana dotyczyło warunkowego prawa spadkowego. Głównym założeniem tego prawa stworzonego przez wybitnego rzymskiego jurystę było stworzenie odpowiednich przepisów prawnych zabezpieczających spadek przed bezprawny...

Domniemania ojcostwa - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

172. DOMNIEMANIE OJCOSTWA. W prawie rzymskim istniały dwa domniemania ojcostwa pierwsze oparte w myśl zasady matka jest zawsze pewna a ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo. Istniały od tego domniemania pewne wyjątki wykluczające ojcostwo takie jak długotrwała nieobecność męża czy też brak wspó...

Fructus naturales - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

238. FRUCTUS NATURALES I FRUCTUS CIVILES. Poprzez pożytki czyli fructus (owoce) rozumieli rzymianie wszelkie korzyści majątkowe wypływające z użytkowania danej rzeczy lub też poprzez fructus rozumiane były korzyści płynące z danego stosunku prawnego. Można krótko stwierdzić że pożytki to wszelkie do...

Legat windykacyjny i damnacyjny - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3808

224. LEGAT WINDYKACYJNY I DAMNACYJNY. Legat windykacyjny i damnacyjny są to cząstkowe przysporzenia ze spadku nie połączone z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Pierwszy legat służył legatariuszowi do domagania się na mocy rei vindicatio r...

Legaty i fideikomisy - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

223. LEGATY I FIDEIKOMISY. Legaty i fideikomisy były zapisami testamentowymi w prawie rzymskim. Były więc to cząstkowe przysporzenia ze spadku nie połączone z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Ustanowienie legatu mogło nastąpić tylko i wy...

Lex falcidia - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

225. LEX FALCIDIA I TZW. KWARTA FALCYDYJAŃSKA. Lex falcidia była aktem prawnym wydanym w 40r. p.n.e. a zmierzającym do ograniczenia zapisów testamentowych i związanych z tym obciążeń dla spadkobierców. Sprowadzała się ona do określenia wartości ustanawianych zapisów w maksymalnej wysokości 3/4 częśc...