Prawne formy działa administracji

Prawne formy działa administracji - skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • mgr Ferdynand Siedlecki
  • Prawne formy działa administracji
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3248

WYKŁAD 27.03 PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI - administracja jest związana prawem - administracja nie może swobodnie decydować o formach swojej działalności - musi zaistnieć prawnie określony typ konkretnej czynności org. administracji publicznej, czyli rodzaj podejmowanego działania - pojęci...