Pojęcia prawa

note /search

Akty, przepisy, normy prawne 1

  • Uniwersytet Gdański
  • Pojęcia prawa
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3038

Prawo godzina 2. T1: Akty prawne, przepisy prawne, normy prawne Akt prawny  – używana jest w języku prawniczym (języku praktyki prawniczej) na określenie  dwóch różniacych się od siebie zjawisk prawnych mianowicie indywidualnych aktów pr...

Akty, przepisy, normy prawne 2

  • Uniwersytet Gdański
  • Pojęcia prawa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1869

Przepisy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne)  – charakter tych przepisów polega na tym,  że w każdym przypadku przewidzianym przez dany przepis jego postanowienia mają znaleźć  zastosowanie niedopuszcza on żadnych możliwości odmiennego zachowania się podmiotu od tego  jakie sam wskazuje. Prze...