Fizjologiczne podstawy wad postawy

note /search

Akustyka-wykład

  • Politechnika Śląska
  • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2002

Akustyka Bodźcem do narządu słuchu są fale dźwiękowe fale rozchodzą się ze źródła dźwięku z prędkością zależną od nośnika fal (powietrze, ciecz, gaz) Dla zjawisk akustycznych głównym źródłem dźwięku są różne ciśnienia, które powstają w...

Fizjologia widzenie-wykład

  • Politechnika Śląska
  • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

Fizjologia widzenie Siatkówka zawiera dwa rodzaje receptorów (fotoreceptorów) pręciki Czopki oraz komórki horyzontalne, dwubiegunowe, amakrynowe i zwojowe wypustki komórek zwojowych opuszczają gałkę oczną jako nerw wzrokowy w fotorece...

Mechanizmy fizjologiczne zarządzające równowagą ciała

  • Politechnika Śląska
  • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2779

Fizjologiczne podstawy wad postawy 12.11.12 Mechanizmy fizjologiczne zarządzające równowagą ciała Fizjologiczne mechanizmy regulujące napięciem mięśniowym i równowagą ciała warunkiem utrzymywania postawy ciała jest stała regulacja napięc...

Poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z wadami postawy

  • Politechnika Śląska
  • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

Fizjologiczne 10.12.12 Poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzeży z wadami postawy Wiek i płeć dziecka a zdolniość do wykonywania wysiłku fizczynego W adaptacji do wysiłku fizycznego dzieci i młodzieży występują różnoce w przebiegu reakcji metabolicznych w porównaniu z osobami dorosłymi dzie...

Zmysły odpowiedzialne za wady postawy

  • Politechnika Śląska
  • Fizjologiczne podstawy wad postawy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

Fizjologiczne podstawy wad postawy 19.11.12 Zmysł równowagi Narząd równowagi (przedsionkowy) Trzy ustawione prostopadle do siebie kanały półkoliste zawierają komórki zmysłowe z w włoskami, które uwalniają przekaźnik wywołujący przedsionkow...