Wstęp do informatyki gospodarczej

note /search

Entity Relationship Diagram

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

Notatka porusza między innymi zagadnienia akie jak: Zaproponuj model danych dla systemu ewidencji zatrudnienia pracowników w firmie posiadającej kilka działów. Pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia w danym okresie czasu jednocześnie w różnych działach na określonych s...

Tabele Relacje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: TABELA jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu np. dostawców firmy, telefonów znajomych, klientów czy zbiorów książkowych. W widoku "Arkusz danych" można dodawać, edytować lub wyświetlać dane znajdujące się w tabeli. Można tak...

Kwerendy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dokonuje globalnych zmian w grupie rekordów w tabeli lub kilku tabelach. Na przykład można podwyższyć o 10% ceny wszystkich produktów mlecznych lub dać pięcioprocentową podwyżkę wszystkim pracownikom należącym do określonej kategorii zawodowej. Za...

Diagram przepływu danych - Określenie kluczowych obiektów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cele- Określenie kluczowych obiektów zewnętrznych będących w interakcji z firmą (systemem). Określenie kluczowych procesów występujących w firmie. Określenie sposobu przepływu informacji i pomiędzy procesami. Identyfikacja pakietów danych na tyle ...

Entity Relationship Diagram - ERD- Diagram związku encji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: ERD- Diagram związku encji, jest to metoda graficznego modelowania struktur danych oraz relacji między nimi, w ten sposób można przedstawić strukturę danych opisywanego systemu wraz z w...

Diagram Hierarchii Funkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wstęp do informatyki gospodarczej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2408

Noatka porusza miedzy innymi zgadaneinia takie jak: Funkcja przedsiębiorstwa jest to coś, co przedsiębiorstwo wykonuje lub powinno wykonywać w przyszłości, aby zrealizować swoje cele. każda funkcja na diagramie określa, co system ma robić, a nie w jaki sposób; funkcje tworzą hierarchię - pierwsza fu...