Informatyka - strona 21

Specyfikacja funkcjonalna

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Adam Turkot
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Katedra In ynierii Komputerowej  Laboratorium z Informatyki – semestr II                 Cel i zakres zajęć:    Głównym celem zajęć realizacja zadanego projektu „Mission Viewer’.    Specyfikacja funkcjonalna:    Zało enia aplikacji:  •  Prezentacja danych misji zawartych w pliku *.mis   •  Mo liw...

ćwiczenie ODSYŁACZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Wśród przedstawionych niżej zwierząt są zwierzęta duże - takie jak niedźwiedź, był czy koń (Rys 2, Rys 3, Rys 1), mniejsze (Rys 5 Kot), czy całkiem małe (Rys 4 Motyl, strona 3) Rys 1 Koń Rys 2 Niedźwiedź Rys 3 Byk Rys 4 Motyl Rys 5 Kot ...

Informatyka- wykład 6

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Szczygieł
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rekordem nazywamy strukturę złożoną z elementów niekoniecznie tego samego typu. Elementy rekordu, nazywane polami, są wskazywane przez swoje nazwy. Rekordy są bardzo użyteczne przy posługiwaniu się kompletami danych różnego typu. Pojęcie typ reko...

Kurs programowania w C cz. 88

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

104 ROZDZIAŁ 15. ĆWICZENIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH Ćwiczenie 5 Napisz program generujący tabliczkę mnożenia 10 x 10 i wyświetlający ją na ekra- nie. Ćwiczenie 6 Napisz program znajdujący pierwiastki trójmianu kwadratowego ax2+bx+c=0, dla zadanych parametrów a, b, c. ...

Kurs programowania w C cz. 123

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

140 ROZDZIAŁ 18. NAPISY #include  /* jeśli używamy C++, możemy opuścić tę linijkę */ #include  #include  int main() { wchar_t* wcs1 = L"Ala ma kota."; wchar_t* wcs2 = L"Kot ma Ale."; wchar_t calosc[25]; wcscpy(calosc, wcs1); *(calosc + wcslen(wcs1)) = L’ ’; wcscpy(calosc + wcsle...

Kurs programowania w C cz. 145

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

LICZBY ZESPOLONE 163 #include  #include  #include  int main () { float _Complex z = 4+2.5*I; printf ("Liczba z: %f+%fi\n", creal(z), cimag (z)); return 0; } następnie kompilujem...

Kurs programowania w C cz. 150

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

SKRÓTY NOTACJI 169 Skróty notacji Istnieją pewne sposoby ograniczenia ilości niepotrzebnego kodu. Przykładem może być wykonywanie jednej operacji w razie wystąpienia jakiegoś warunku, np. zamiast pisać: if (warunek) { printf ("Warunek prawdziw...

Windows Vista

 • Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1701

W skład pracy wchodzą takie rozdziały jak: Menu Start, Pasek zadań, Pulpit, Pasek boczny, Prace z plikami i folderami w systemie Windows, Drukowanie obrazów i plików tekstowych, Instalowanie programów. W notatce znajdziecie bardzo dokładny opis, w jaki sposób korzystać z systemu Windows Vista...

Podstawy informatyki - test, dr B. Nowarska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Nowarska
 • Informatyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4508

Dokument ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: hardware, mainframe, terminal, konsola, komputer osobisty, stacje graficzne, stacje sieciowe, stacja kliencka, neurokomputery, "zamknięta" architektura Macintosha, budowa m...

Budowa komputera - Mikroprocesor

 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 5208

Ze względu na postać przetwarzanych danych wyróżniamy 3 rodzaje komputerów: analogowe - wszystkie wartości (dane wejściowe, wyniki pośred­nie i końcowe) zmieniają w sposób ciągły cyfrowe - wszystkie wartości przedstawiają w postaci cyfr. Wyniki mają postać dyskretną (skwantowaną) hybrydowe - re...