Edukacja Techniczno Informatyczna

note /search

Mechanika techniczna - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Edukacja Techniczno Informatyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Rozkład zajęć II roku Edukacji Techniczno Informatycznej  Studiów stacjonarnych 3,5 inŜynierskich (rekrutacja lutowa)  Rok akademicki 2010/2011  Semestr 4 zimowy    PONIEDZIAŁEK      7.30 –   9.00  Elektrotechnika  30g.   w.    s.10  prof....

Aspekty zawodu - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Edukacja Techniczno Informatyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Rozkład zajęć III roku Edukacji Techniczno Informatycznej  Studiów stacjonarnych 3,5 inŜynierskich (rekrutacja lutowa)  Rok akademicki 2010/2011  Semestr 5 letni (3 tyg. prakt. szk. +12 tyg. zaj.)               Zajęcia po praktykach rozpoczynają się 21 III     PONIEDZIAŁEK    11.15 – 12.45  Mechani...