Algebra abstrakcyjna

Algebra abstrakcyjna cz1

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
  • Algebra abstrakcyjna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3682

Porusza zagadnienia takie jak: obiekt algebraiczny, grupa, przykłady grup, podgrupa, relacja równoważności, warstwy lewostronne, warstwy prawostronne. W notatce znajdują się również informacje takie jak: twierdzenie Lagrange'a, homom...

Algebra abstrakcyjna cz4

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
  • Algebra abstrakcyjna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2527

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: element naturalny, ideał pierścienia, twierdzenia o izoforizmie dla pierścieni, sprawdzanie aksjomaów pierścienia, dziedzina całkowitości. ...

Algebra abstrakcyjna - materiały cz. II

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
  • Algebra abstrakcyjna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2744

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: grupa cykliczna, generator, wewnętrzna suma prosta, grupa abelowa, podgrupy cykliczne. ...