Konwersatorium z literatury powszechne

note /search

Ocena atrakcyjności turystycznej gminy Kępno

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Konwersatorium z literatury powszechne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cel i zakres pracy – analiza i ocena atrakcyjności turystycznej gminy Kępno, przez pryzmat walorów turystycznych, dostępności komunikacyjnej oraz bazy turystycznej. Kalendarium12...

Spływy gruzowe w Tatrach

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Konwersatorium z literatury powszechne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Warunki sprzyjające występowaniu ruchów masowych: duże nachylenie stoku, mały stopień spoistości zwietrzeliny na stoku, duży ciężar p...

Funkcja turystyczna muzeum zamkowego w Pszczynie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Konwersatorium z literatury powszechne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Muzeum Zamkowe w Pszczynie zaklasyfikowano do muzeów sztuki i zbiorów artystycznych. Cele opracowania: przedstawienie i omówienie dróg realizacji funkcji turystycznej, ukazanie potencjalnych możliwości dalszego rozwoju turystycznego. Źródła: oprac...