Historia filozofii antycznej

note /search

Arystotelizm - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia filozofii antycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1981

Arystotelizm Nurt w dziejach filozofii nawiązujący do filozoficznych koncepcji Arystotelesa (384 - 322 p.n.e.) przedstawionych w jego pismach. W ontologii (teorii bytu): to przeświadczenie, że istnieją jedynie jednostkowe, materialne byty, któ...

Epikureizm - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia filozofii antycznej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1974

Epikureizm       Nurt w dziejach filozofii nawiązujący do filozoficznych koncepcji Epikura z Samos (341 - 270 p.n.e.).        W etyce : to przeświadczenie, że najwyższym dobrem człowieka jest szczęście, utożsamiane z przyjemnością; epikureizm p...

Neoplatonizm - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia filozofii antycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1680

Neoplatonizm       Nurt w dziejach filozofii utworzony przez Plotyna (ok. 204 - ok. 270) i przedstawiony w jego pismach.        W ontologii (teorii bytu): to przeświadczenie, że istnieje: ...

Platonizm - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia filozofii antycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2058

Platonizm       Nurt w dziejach filozofii nawiązujący do filozoficznych koncepcji Platona (427 - 347 p.n.e.) przedstawionych w jego pismach.        W ontologii (teorii bytu): to przeświadczen...

Sceptyzm - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia filozofii antycznej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1274

Sceptycyzm       Nurt w dziejach filozofii uformowany w oddzielne stanowisko przez Pirrona z Elidy (ok. 365 - 275 p.n.e.), którego najszerszym wyrazem literackim są pisma Sextusa Empiryka (prawdopodobnie druga połowa

Stoicyzm - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia filozofii antycznej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2569

Stoicyzm       Nurt w dziejach filozofii utworzony przez Zenona z Kition (ok. 336 - 264 p.n.e.) i rozwijany przez wielu antycznych filozofów greckich i rzymskich. Jego nazwa pochodzi od b...