Filozofia szczęścia

note /search

Filozofia szczęścia-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Filozofia szczęścia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1505

1. Charakterystyka estetyki jako dyscypliny filozoficznej dziedzina filozofii, zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. Estetyka jako systematycznie prowadzony namysł nad pięknem i sztuką jest najmłodszą dziedziną filozofii. Pod pojęciem estetyki implicite rozumie się bądź wszelkie p...