Filozofia edukacji

note /search

Filozofia Edukacji

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Filozofia edukacji
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 6720

1. Filozofia edukacji wywodzi się z Wielkiej Brytanii i Stanów. Filozofia edukacji wg Bezwińskiej – część pedagogiki ogólnej. Filozofia edukacji wg A. Tolkierskiej – lepszą nazwą byłaby filozofia wychowania, bo nawiązuje do edukacji rozumianej w sensie instytucjonalnym. 2. Education – insty...