Edytorstwo Komentarz edytorski

note /search

Komentarz edytorski-przykłady skrótów

  • Uniwersytet Warszawski
  • Edytorstwo Komentarz edytorski
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1281

KOMENTARZ EDYTORSKI I. WYKAZ ZNAKÓW I SKRÓTÓW PRZYJĘTYCH W EDYCJI 1. Znaki edytorskie i skróty w transkrypcji oraz w „Uwagach do tekstu” - nawiasy kątowe w tekście utworu sygnalizują ingerencje wydawcy, zarówno emendacje, jak i koniektury (w tym także