Geografia ekonomiczna Polski

note /search

Rolnictwo, leśnictwo (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zasoby wodne- Najwyższe opady występują w okresie wegetacji roślin, co jest szczególnie korzystne. Średnia roczna suma opadów w Po...

Przemysł Polski- prezentacja 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1673

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Węgiel kamienny- 3 główne zagłębia węglowe: Górnośląskie, Dolnośląskie (zlikwidowane), Lubelskie. Zasoby węgla w kategorii bilansowej szacuje się na 46 mld ton. Znaczne zmniejszenie wydobycia węgla szczególnie zauważalne w latach 90. Duża redukcja...

Turystyka Polski- opracowanie 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Turystyka- ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa. ...

Turystyka Polski- opracowanie 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Do rozwoju turystyki w Polsce dużą wagę przywiązuje administracja państwowa oraz władze samorządowe. Dla całego kraju, poszczególnych województw, powiatów i pojedynczych gmin są opracowywane strategie rozwoju turystyki.

Handel zagraniczny -opracowanie 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Handel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa. Obejmuje on obroty majątkowo-kredytowe oraz obroty bieżące, na które, oprócz wymiany, składają się zakup i sprzedaż za g...

Handel zagraniczny -opracowanie 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie dóbr i towarów między kontrahentami mającymi swe siedziby w różnych krajach. Handel zagraniczny istnieje i rozwija się dzięki temu, że żadne państwo nie jest w stanie wyprodukować wszystkich dóbr po...

Ludność Polski (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 32 miejscu wśród krajów świata i na 6 w krajach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o prognozowanie zmian liczby ludności jest to proces który teoretycznie można przewidzieć nawet o pół wieku do prz...

Ludność Polski- opracowanie 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: MIGRACJA- przemieszczenia ludności posiadającej miejsce zamieszkania, związane ze zmianą tego miejsca, przy przekraczaniu granic administracyjnych EMIGRACJA- dobrowolny odpływ ludności, opuszczanie dotychczasowego miejsca zamieszkania IMIGRACJA-...

Przemysł Polski- prezentacja 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przemysł jest działem produkcji materialnej, obejmującym wielkoskalową działalność wydobywczą i pozyskiwanie surowców oraz proces przetwarzania ich na produkty zaspokajające potrzeby człowieka. Przemysł jest działem gospodarki wytwarzającym środk...

Przemysł Polski- prezentacja 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przemysł – dział gospodarki narodowej polegający na wydobywaniu surowców mineralnych i ich przetwarzaniu oraz przetwarzaniu wszelkich innych surowców przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Celem tej działalności jest wytwarzanie przedmi...