Metody badań ciała stałego

note /search

Fala podłużna - ćwiczenie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Metody badań ciała stałego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodami badań defektoskopowych oraz możliwościami wykorzystania ich do obliczania stałych materiałowych badanych próbek. A-Charakterystyka próbek Stosowana aparatura: Defektoskop ultradźwiękowy DI-40 (µs lub mm), DI-60 lub typ 512 metoda prz...

Defektoskop - ćwiczenie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Metody badań ciała stałego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2569

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodami badań defektoskopowych oraz możliwościami wykorzystania ich do wykrywania wad podczas kontroli jakości wyrobów. Aparatura i materiały: defektoskop ultradźwiękowy DI-40 (mm), DI-60, typ 512, metoda echa, głowica do

Fala poprzeczna - wyniki pomiaru

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Metody badań ciała stałego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

B-FALA POPRZECZNA Tab. 5) Zestawienie wyników pomiaru czasów przejścia fali poprzecznej. S k a l o wan i e i z e r owan i e a p a r a t u ultradźwiękowego d l a m e t o d y p rze j ś c ia f a l i p o przeczne j -wykonano na w z o r cu 2 µ ...