Historia Unii Europejskiej

note /search

Wykład - Budowa Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Budowa Wspólnot Europejskich. Europejska Wspólnota Węgla i Stali W latach 1948 - 1950 inicjatywę na rzecz integracji zachodnioeuropejskiej przejęła Francja. Nie z powodu wyjątkowo dużego nagromadzenia idei integracyjnych...

Wykład - Korzenie i źródła idei wspólnej Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Korzenie i źródła idei wspólnej Europy. Idea Europy jest stara, tak bardzo, że nawet jej nazwa pochodzi od postaci z greckiej mitologii. Wraz z upadkiem Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku powstała myśl by Europa na powrót była zjednoczona. Dlatego Karol Wielki w konsekwencji wzmacniania Im...

Wykład - Okres między dwiema wojnami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Między dwiema wojnami. Po bolesnych doświadczeniach pierwszej wojny światowej, pracowano nad modelami połączenia pokojowego i dobrowolnego. Dobrym przykładem jest Austriak, hrabia Coudenhove Kalergi, który w 1923 roku powołał Ruch Paneuropejski. Postulowano w nim stworzenie

Opracowanie - raport Tindemansa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

Opracowanie-raport Tindemansa przewidywał kilka bardzo konkretnych zaleceń, wśród nich: rok 1980 jako urzeczywistnienie idei unii; reformę instytucji Wspólnoty; wspólną politykę zagraniczną, regionalną oraz społeczną. Dziś wiemy, że tego ambitnego planu nie udało się dokonać w przewidzianym przez b...

Wykład - Powstanie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

Powstanie Unii Europejskiej. Po tak owocnych latach pięćdziesiątych procesy integracyjne zostały nieco zahamowane. Nie znaczy to, że Europa zapomniała, bądź zaniechała jednoczenia, nie. Początek lat sześćdziesiątych to także czas niewątpliwego sukcesu gospodarczego Wspólnot. Wraz z rozwojem gospoda...

Wykład - Traktat Amsterdamski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Traktat Amsterdamski Trzy lata po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej potrzebna się stała jej reforma instytucjonalna. Projekt jej przygotowywany był na k...