Systemy komórkowe

note /search

Systemy komórkowe test

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Systemy komórkowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1645

SYSTEMY KOMÓRKOWE – Michał Wągrowski    1.  Kanał radiowy w radiokomunikacji ruchomej charakteryzuje się       występowaniem zaników szybkich w wyniku efektu Dopplera        2.  Odległość koordynacyjna           zaleŜy od liczby komórek w ...