Indeksy biologiczne

note /search

Makrofitowa metoda oceny rzek

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Indeksy biologiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

Makrofitowa Metoda Oceny Rzek –określanie klasy czystości  na podstawie MTR i MIR  Lp.  Gatunek  Pokrycie  [m2]  Pokr./pow.  SCV = Pi  STR  Li  Wi  STR*SCV  =CVS  Li*Wi*Pi  Wi*Pi  1.  Mozga trzcinowata  (Phalarisarundinacea)  4  4%  4  -  2  1  -  8  4  2. 

Stężenie a ilość organizmów będących w środowisku

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Indeksy biologiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Numer  próbki Stężenie (ppm) Ocena wyglądu Ilość organizmów 1 Próba kontrolna (0,00ppm) 100% bezbarwne 0 50% - 100% 7 0% - 50% 3 2 0,02 ppm 100% bezbarwne 1 50% - 100% 5 0% - 50% 3 3 0,04 ppm 100% bezbarwne 1 50% - 100% 6 0% - 50% 3 4 0,08 ppm 100% bezbarwne 2 50% - 100% 4 0% - 50% 4 5 0,16 ppm 1...