Politechnika Warszawska - strona 628

Tarasy-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

TARAS Stropodach dodatkowo przeznaczony do chodzenia i przebywania na nim ludzi nosi nazwę tarasu . Różni się od Stropodach jedynie pokryciem zewnętrznym , a układ pozostałych warstw zależy od przeznaczenia pomieszczeń znajdujących pod tarasem . dzieli się na ocieplone i nie ocieplone . Tarasy można...

Wzmacnianie fundamentów-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Wzmacniania fundamentów pod budynkami. poszerzenie (np. przez wykonanie dodatkowych law wzajemnie powiazanych; poszerzenie stop fundamentowych z 4 stron, law z 2 i 4), pogłębienie, wymiana fundamentów, zmiana sposobu posadowienia (np. zastosowanie pali wierconych lub wtlaczanych, które przenosza ci...

Ławy fundamentowe a pręty-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Zbrojenie ławy fundamentowej prętami stalowymi?-lawy zelbetowe? Ławy betonowe zbroi się gdy isntnieje niebezpieczeństwo zginania konstrukjic. Gdy przenoszone mają być większe obciążenia, a gdy grunt jest o małej nośności to należy wykonać ławy o znacznie większych szrokościch. Dodtakowe pręty zbroje...

Ściana Larssena-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Ściana Larssena. Ściany szczelne stalowe mogą być wykonane z różnych profili prefabrykowanych wytwarzanych przez huty. W Pl szeroko stosowany jest niemiecki typ Larssena. Profil ten jest stalowy, ma wymiary: szerokość 400 mm, wysokość 247-290 mm. Ściana wykonana z profili typu Larssena jest stosowan...

Ślepy puław i oparcie na legarach-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Strop ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach. Zapewniają jepszą dżwiękochłonność niż pozostałe. W tym rozwiązaniu warstwa polepy lub luˇno zasyypanego materiału izolacyjnego zakrywa belki stropowe i stanoowi oparcie dla legarów. Na legaarach znajduje się deskowanie zwane ślepą podłogą która ...

Cele zarządzania produkcją

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 252

Cele zarządzania produkcją: - wzrost produkcji poprzez lepsze zaspokajanie potrzeb odbiorców - rozwijanie i wdrażanie postępu technologicznego i technicznego - wzrost wydajności pracy - poprawa produktywności, w tym zwiększenie efektywności zużycia zasobów - racjonalne wykorzystanie środków obr...

Funkcjonowanie systemów MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Funkcjonowanie systemów MRP: - Harmonogramu spływu produkcji; otwartych zleceń prod; otwartych zleceń dostawy; stanów zapasów; schematów konstrukcyjno- montażowych wyrobów. Wykonywane jest: - Rozwijanie wyrobów- wyznaczanie potrzeb brutto składników, wyznaczanie potrzeb netto, obliczanie partii i...

Inne przyczyny powstawania zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Inne przyczyny powstawania zapasów, związane są z: - niepewnością dostaw i ich opóźnieniami - większymi potrzebami rynkowymi niż przewidywane - uzyskaniem niższej ceny zakupu - sezonowością dostaw - koniecznością zapewnienia rytmiczności produkcji - korzyściami skali produkcji - korzyściami s...

Karty technologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Karty technologiczne zawierają: - Wykaz operacji technologicznych - Wykaz stanowisk, na których mają być wykonywane operacje i komórek wyższego stopnia, w których stanowiska są zainstalowane - Wykaz pomocy warsztatowych do wykonania operacji - czas przyg-zakoń - Czasy jednostkowe - Kategorie z...

Korzyści biznesowe wdrażania systemów MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

Korzyści biznesowe wdrażania systemów MRP: - Zwiększenie dochodu oraz zyskowności, 5-15%; - Redukcja zapasów- niższe koszty dystrybucji, krótszy czas transportu, 20-40%; - Zwiększenie wolumenu prod; redukcja robót w toku; skrócenie czasu realizacji zamówień, 10-15%; - Szybszy rozwój produktów, w...