Pole elektryczne ładunku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zasada zachowania ładunku.
Jedną z konsekwencji zasady zachowania ładunku jest pierwsze prawo Kirchhoffa. Zasada ta stwierdza, że w izolowanym układzie ciał całkowity ładunek elektryczny, czyli suma algebraiczna ładunków dodatnich i ujemnych, nie ulega zmianie. Co za tym idzie, zmiana ładunku układu może zachodzić tylko na drodze przepływu ładunku.
Pole elektryczne ładunku punktowego i układu ładunków punktowych.
a) Prawo Coulomba:
Jeśli dwie naładowane cząstki (zwane także ładunkami punktowymi) o ładunkach i znajdują się w odległości r, to siła elektrostatyczna przyciągania lub odpychania między nimi ma wartość:
gdzie k jest stałą = 1/4πε0.
b) Linie siły pola:
Linie pola elektrycznego nie istnieją w rzeczywistości, są jedynie formą zobrazowania zagadnienia pola elektrycznego. Linie te wychodzą od ładunku dodatniego i są skierowane ku ujemnemu. Ładunki jednoimienne się odpychają, różnoimienne przyciągają.
gdzie: E - natężenie pola elektrycznego, F - siła działająca na dodatni ładunek próbny, q0 - ładunek próbny.
c) natężenie pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunek punktowy:
Wartość natężenia pola elektrycznego E wytworzonego przez ładunek punktowy q w odległości r wynosi:
gdzie ε0 - przenikalność elektryczna próżni.
Ruch ładunku w jednorodnym polu elektrycznym: wyprowadź wzór na równanie toru elektronu w przypadku gdy wpada on w obszar jednorodnego pola elektrycznego z prędkością prostopadłą do linii sił.
Pod wpływem jednorodnego pola, gdzie prędkość elektronu jest prostopadła do wektora natężenia pola, kierunek zostanie zakrzywiony w stronę dodatnią. Jeżeli porusza się z prędkością vx, to w polu będzie to stała prędkość, zaś vy będzie ruchem przyspieszonym.
Dipol elektryczny w jednorodnym polu elektrycznym.
a) Moment dipolowy dipola elektrycznego - definicja:
Elektryczny moment dipolowy p dipola elektrycznego definiuje się jako wektor skierowany od ujemnego do dodatniego ładunku dipola.
b) Moment sił działających na dipol w jednorodnym polu elektrycznym:
c) Energia potencjalna dipola elektrycznego:
Energia potencjalna jest określona tak, że przyjmuje wartość równą zeru, gdy moment p jest prostopadły do natężenia E.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz