Pokrzywdzony, zakres podmiotowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokrzywdzony, zakres podmiotowy-opracowanie - strona 1 Pokrzywdzony, zakres podmiotowy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POKRZYWDZONY ( Rozdział 4, Art. 49- 52 )- -każdy podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio dotknięte przestępstwem lub zagrożone przez przestępstwo ( Art. 49 §1 ) Zakres podmiotowy 1. osoba fizyczna ( Art. 49 §1 ) 2. osoba prawna ( Art. 49 §1 ) 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ( Art. 49 §2 ) a. instytucja państwowa, b. instytucja samorządowa c. organizacja społeczna 4. jako pokrzywdzony - zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia ( Art. 49 §3 )- wyjątek od zasady bezpośredniości Reprezentacja pokrzywdzonego 1. samodzielnie a. bezpośrednio b. pośrednio przez organ uprawniony do działania w jego imieniu, jeśli nie jest osobą fizyczną ( Art. 51 §1 ) 2. niesamodzielnie a. obligatoryjnie- przez przedstawiciela ustawowego albo osobę, pod której stałą pieczą pozostaje, jeśli: ( Art. 51 §2 ) - jest małoletni ( tzn. nie ukończył 18 lat ) albo - ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo b. fakultatywnie- przez osobę, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje ( Art. 51 §3 ), jeśli - jest nieporadny, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia c. fakultatywnie- przez organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania ( Art. 49 §4 ), jeśli - sprawa o przestępstwo, w której wyrządzono szkodę na mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej i - nie działa organ pokrzywdzonej instytucji. 3. następstwo prawne- w razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały mogą wykonywać: ( Art. 52 §1 ) a. osoby najbliższe ( Art. 115 §11 kk ) Organ prowadzący postępowanie, jeśli dysponuje informacji o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego, powinien pouczyć o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich ( Art. 52 §2 ). b. z urzędu- prokurator- w wypadku ich braku lub nieujawnienia 4. zarówno pokrzywdzony jak i podmioty wykonujące jego prawa mogą ustanowić pełnomocnika ( Art. 87 §1 ). Rola pokrzywdzonego 1. jest stroną postępowania przygotowawczego ( Art. 299 §1 ) 2. może być stroną postępowania sądowego, jeśli wejdzie w rolę oskarżyciela posiłkowego ( prywatnego ) lub powoda cywilnego. 3. w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek może oddziaływać na byt postępowania przygotowawczego ( może cofnąć wniosek, jednak skuteczność oświadczenia jest uzależniona od zgody prokuratora - Art. 12 §3 ). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz