Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Środki produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Środki produkcji - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 7 a 1. Środki produkcji to: , A/ metody oddziaływania człowieka na przyrodę B/ środki pracy i przedmiotów pracy C/ czynnik określający wydajność pracy 2. Reprodukcja prosta to: A/ występowanie amortyzacji i akumulacji łącznie B/ warunek wzrostu gospodarczego C/ zapewniona ciągłość procesu produkcji przy niezmieniającycłi jej rozmiarach 3. Nadprodukcja względna to: A/ występuje przy tzw. rynku producenta B/ przewyżka podaży nad popytem prze istniejących cenach i dochodach C/ stan nierównowagi wywołany wzrostem wydajności pracy 4. Cykl gospodarczy obejmuje cztery fazy występujące w określonej sekwencji: A/ depresja, kryzys, odżywienie, rozkwit B/ kryzys, depresja, odżywienie, rozkwit C/ rozkwit, depresja, kryzys, ożywienie 5. Ekonomia normatywna: A/ formułuje sądy wartościujące, np,.jaka powinna być wielkość produkcji B/ opisuje zjawiska gospodarcze C/ to badanie zjawisk gospodarczych skali makro- 6. Budżet to: A/ podstawowy plan finansowy sfery produkcji materialnej B/ podstawowy plan finansowy banku centralnego C/ uczestniczy biernie i czynnie w redystrybucji 7. Z dobrami komplementarnymi mamy do czynienia, gdy: A/ dobra te wzajemnie się zastępują B/ reakcje popytu i ceny mają charakter jednokierunkowy C/ reakcje popytu i ceny mają charakter przeciwny 2. PNBto: A/ zasób obliczony metodą SNA B/ strumień C /wielkość wartości wytworzonej przez sferę usług nie materialnych 3. Krzywa popytu przedstawia: A/ zależność popytu od podaży B/ zależność popytu względem ceny C/ wzrost popytu przy rosnących dochodach 4. Gospodarka rynkowa to: A/ produkcja na sprzedaż B/ produkcja regulowana mechanizmem popytu i podaży C/ produkcja dla określonego odbiorcy 5. Zasoby i strumienie /pojęcie i przykłady/ 6. Rzeczowy i pieniężny system przepływów w gospodarce rynkowej /krążenie, analiza statyczna Klucz:lB, 2C, 3B, 4B, 5A, 6A, 7C, 8C, 9B, 10B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz