Podstawy mikro i makro ekonomii - test - produkt globalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - produkt globalny - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 26 1. Prakseologiczna zasada oszczędności środków, to: A/ działanie takie, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekty B/ działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków C/ działanie takie, aby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu 2. Popyt elastyczny to: AJ popyt nie reaguje na zmianę ceny B/ względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny C/ występuje, gdy dane dobro nie ma substytutu 3. Metodologia obliczania dochodu narodowego SNA opiera się na: A/ o kryterium pracy produkcyjnej B/ o kryterium pracy przynoszącej dochód C/ na sumowaniu wartości dóbr finalnych 4. Obliczanie produktu globalnego metodą zakładową pozwala na: A/ analizę wzajemnych powiązań występujących pomiędzy gałęziami działami gospodarki narodowej B/ uniknięcie wielokrotnego naliczania tych samych wartości C/ określenie wartości narodowego majątku produkcyjnego 5. Pierwotny podział dochodu narodowego dokonuje się: A/ poprzez budżet B/ w sferze zatrudnienia produkcyjnego C/ w sferze usług niematerialnych 6. Tzw. formalne przyczyny kryzysów wynikają z funkcji pieniądza jako: A/ środka tezauryzacji i miernika wartości B/ środka wymiany i rezerwuaru siły nabywczej C/ środka cyrkulacji i środka płatniczego 7. Przedmiotem badań ekonomii jest m.in.: A/ technologia wytwarzania B/ alokacja zasobów C/ instytucjonalizacja życia gospodarczego 8. Własności w sensie ekonomicznym, to: A/ stosunek między osobą a rzeczą z tytułu wyłączności posiadania użytkowania i rozporządzania rzeczą B/ raczej zbiór stosunków między ludźmi, powstających w związku z korzystaniem przez nich z rezultatów działalności gospodarczej - C/ raczej zbiór stosunków między ludźmi, powstających w związku z dystrybucją 9. Akumulacja, to: A/ kategoria ekonomiczna występująca w reprodukcji prostej B/ kategoria ekonomiczna związana a odtwarzaniem procesu wytwarzania C/ w skali makro- może być rozpatrywana jako element szeroko rozumianych oszczędności 10. W gospodarce naturalnej pieniądz A/ występuje w postaci dóbr konsumpcyjnych B/ jest zbędny C/ pełni funkcję pośrednika w handlu 11. Uzasadnij krótko twierdzenie: konkurencja jest motorem postępu. 12. Równanie ilości pieniądza w obiegu:M*V=P*T rozszyfruj symbole. Klucz:1B, 2B, 3B, 4A, 5B, 6C, 7B, 8B, 9B, 10B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz