Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Podział dochodu narodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Podział dochodu narodowego - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 18 1. Przedmiotem badań ekonomii j est: A/ technologia wytwarzania B/ instytucjonalizacja życia gospodarczego C/ proces gospodarowania ' 2. W warunkach konkurencji doskonałej: A/ wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytu B/ decyzje ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym zakresie ograniczone jedynie siłami popytu i podaży C/ dystrybucja dokonuje się poprzez rynek przy stymulacyjnej funkcji rządu 3. W warunkach reprodukcji prostej występuje: A/ koncentracja kapitału B/ przejadanie kapitału i C/ odtworzenie kapitału j 4. Przy popycie doskonale sztywnym: A/ popyt nie reaguje na zmianę ceny B/ popyt kształtuje się dowolnie przy zmianie ceny C/ pojawiają się substytuty dla dóbr luksusowych 5. Suma wartości nowowtworzonej w skali całej gospodarki w ciągu roku, to: A/ suma wartości dóbr finalnych B/ dochód narodowy netto C/ dochód narodowy brutto 6. Ogólna równowaga rynkowa: A/ oznacza tym samym występowanie równowag cząsteczkowych B/ w sensie ex post zachodzi zawsze C/ występowanie ogólnej i cząstkowych równowag łącznie oznacza równowagę gospodarczą 7. Dylematem ostatecznego podziału dochodu narodowego jest m.in.: A/ redystrybucja dochodów na finansowanie strefy nieprodukcyjnej B/ podział ogólnospołecznego funduszu konsumpcji na spożycie indywidualne i zbiorowe C/ rozdział dochodu narodowego na strefę produkcyjną i nieprodukcyjną 8. Inflacja przejawia się głównie: A/ spadkiem koniunktury gospodarczej, szczególnie, gdy jest niska B/ długotrwałym wzrostem ogólnego poziomu cen przy uwzględnieniu zmian jakości C/ wzrostem masy towarowej w stopniu większym niż ilość pieniądza w obiegu 9. Bank, to: A/ przedsiębiorstwo powołane do udzielenia pożyczek B/ instytucja centralizująca popyt i podaż na pieniądz C/instytucja określająca siłę nabywczą pieniądza 10. Prakseologiczna zasada oszczędności środków, to: A/ działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków B/ działać tak, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekty C/ działanie takie, aby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu 11. Rzeczowy i pieniężny system przepływów w gospodarce rynkowej /krążenie/. Klucz-.1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10A ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz