Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Koszt krańcowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Koszt krańcowy - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 11 4 1. Koszty j awne przedsiębiorstwa, to: A/ koszty całkowite, jeśli księgowość prowadzona jest prawidłowo B/ wydatki rejestrowane prze system księgowy C/ nie zależą od wielkości produkcji 2. Całkowite koszty zmienne A/ zmieniają się z powodu zmian cen czynników wytwórczych B/ koszty, które wzrastają wraz ze wzrostem produkcji C/ koszty, które maleją wraz ze wzrostem produkcji 3. Koszt krańcowy, to: A/ przyrost kosztów przedsiębiorstwa wywołany zwiększemem produkcji o pewną określoną wielkość B/ przyrost kosztów przedsiębiorstwa wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę C/ koszt wytworzenia przeciętnego produktu 4. Do podstawowych przyczyn korzyści skali działania przedsiębiorstwa zaliczamy: A/ specjalizacja pracowników maszyn B/ łatwość zarządzania przedsiębiorstwem C/ elastyczność działania 5. Koncentracj a kapitału, to: A/ rezultat akumulacji zysków B/ skutek tworzenia spółek kapitałowych C/ dobrowolnych fuzji organizacji gospodarczych 6. Obligacje to: A/ papiery wartościowe potwierdzające własność kapitału B/ papiery wartościowe potwierdzające powstanie długu C/ papiery wartościowe o większym stopniu ryzyka niż akcje 7. Podwójne opodatkowanie zysku, to wada: A/ spółki osobowej B/ spółki akcyjnej C/jednoosobowej własności 8. Model ekonomiczny 9. Analiza wskaźnikowa 10. Krańcowa stopa substytucji dobra X przez dobro Y Klucz:1B, 2A, 3B, 4A, 5A, 6B, 7B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz