Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Dobra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Dobra  - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 24 1. Dobra wolne to: A/ towary występujące powszechnie i bezpłatnie na rynku j B/ przedmiot badań ekonomii C/ dobra występujące w przyrodzie niewymagające pracy ludzkiej 2. W warunkach konkurencji doskonałej A/ decyzje ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym interesie, ograniczone jedynie siłami popytu i podaży B/ wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytu C/ działaniem rynku podlega stymulacji przez rząd - 3. Tzw. automatycznym stabilizatorem koniunktury gospodarczej nazywamy: A/ politykę budżetową B/ progresję podatkową C/ politykę otwartego rynku 4. Przy popycie doskonale sztywnym: A/ popyt nie reaguje na zmianę ceny B/ popyt kształtuje się dowolnie przy danej cenie C/ występuje dla dóbr luksusowych 5. Podstawową wadą metodologii MP S j est: A/ uwzględnianie sfery usług przy obliczaniu dochodu narodowego B/ nie uwzględnianie sfery produkcji materialnej C/ nie uwzględnianie sfery usług niematerialnych 6. Najczęściej stosowaną miarą inflacji jest: A/ stopa deprecjacji pieniędzy B/ stopa wzrostu płac realnych, o ile jest dodatnia C/ indeks cen konsumpcyjnych 7. Cena równowagi rynkowej; A/ w ujęciu ex anle występuje zawsze B/, wyznaczana jest przez przecięcia się krzywych podaży i popytu C/ co do tendencji-rezultat działania mechanizmu rynkowego 8. Dobro A i B są względem siebie komplementarne, bo: A/ cena na A rośnie, to popyt na B rośnie B/ cena na A maleje, to popyt na B rośnie C/ cena na A maleje, to popyt na B maleje 9. Dochód narodowy brutto /MPS/: A/ produkt globalny bez akumulacji B/ wskaźnik makroekonomiczny uwzględniający procesy odtwarzania C/ wskaźnik makroekonomiczny uwzględniający wartość przeniesioną i nowowytworzona 10. Ekonomiczne zagadnienia można zdefiniować następująco: A/ obniżenie kosztów wytwarzania B/ rozdział ograniczonych środków między współzawodniczące cele C/ zwiększenie produkcji z okresu na okres 11.Uzasadnij krótko twierdzenie: „konkurencja jest motorem postępu" 12. Przedstaw graficznie fazy cyklu gospodarczego Klucz: 1C, 2A, 3B, 4A, 5C, 6C, 7B, 8B, 9C, 10C ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz