Podstawy mikro i makro ekonomii - pieniądz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - pieniądz - strona 1

Fragment notatki:

PIENIĄDZ- pojęcie, geneza, ewolucja, funkcje. PIENIĄDZ - miernik wartości.
Pieniądz jest powszechnym ekwiwalentem towarów, uosobieniem pracy społecznej i prawnym środkiem płatniczym.
(Pieniądz- środek wymiany i handlu służący jako rezerwuar siły nabywczej, dług pierwotny rządu wobec społeczeństwa, przesuwa granice możliwości produkcyjnych społeczeństwa.
Pieniądz to pośrednik wymiany: Towar - pieniądz- Towar. Cechy pieniądza: powszechna akceptacja, łatwość przechowywania, podzielność, utrzymywanie wartości w czasie. GENEZA :
EWOLUCJA: Pieniądz nie został przez nikogo wymyślony, lecz powstał w procesie rozwoju społeczeństw.
Pierwszą formą pieniądza były konkretne towary (gospodarka naturalna), oparte na bezpośredniej wymianie jednego dobra na drugie np. skóra na zboże. Wymiana sprowadzała się do zamiany dobra jednego z wytwórców na dobro lub usługę innego. Bezpośredni wytwórcy sami ustalali warunki wymiany. Najczęściej funkcje wymienników pełniły takie towary, jak: bydło, skóry zwierzęce, sól, zboże itp. Bydło pełniło funkcję pieniądza w sposób ułomny.
Stopniowo coraz poważniejszą rolę zaczęły odgrywać wyroby z kruszców , z których najważniejsze znaczenie miały: miedź, złoto, srebro, żelazo. Ze względu na swe specyficzne cechy, takie jak: trwałe właściwości użytkowe, powszechne pożądanie oraz duża podzielność, stał się powszechnym ekwiwalentem towarów. Stosowanie sztabek kruszców, mimo że wygodniejsze niż stosowanie wcześniejszej formy pieniądza, następował poważny problem. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem nieekwiwalentnej wymiany należało za każdym razem badać próbę i wagę kruszcu.
Od VII wieku p.n.e. nieodłącznym elementem systemów pieniężnych staje się moneta . Ulega ona przekształceniu i w bardziej rozwiniętych systemach zyskuje formę znaną obecnie. Moneta, jaką znamy dzisiaj, to opatrzony znakiem władzy państwowej metalowy pieniądz o określonym ciężarze, próbie, wymiarach i kształcie. Banknot powstał w czasach nowożytnych. Początkowo był wprowadzany przez banki prywatne, a następnie państwowe. Cechą banknotu było zapewnienie wymienialności na kruszce, zarówno w obrotach zagranicznych, jak i wewnętrznych. Współczesny pieniądz papierowy to bilety bankowe niewymienialne ani na kruszec, ani na monety. Jednocześnie funkcjonuje pieniądz bezgotówkowy w formie zapisów na kontach bankowych posiadaczy rachunków bankowych.
Wzory i wartość nominalną banknotów, wzory stopów, próbę i wagę monet oraz terminy wprowadzania ich do obiegu ustala Prezes Narodowego Banku Polskiego. PIENIĄDZ PEŁNI FUNKCJĘ: dobra obrachunkowe

(…)

…. Ilość pieniądza potrzebna w obiegu
C - K + Z - B C- suma cen wszystkich towarów i usług trafiających na rynek
M = ----------------- K- kredyty
V Z- zobowiązania społeczne
V- szybkość obiegu pieniądza.
Prawo Fishera- wartość sprzedana równa się wartości nabytej.
M x V = P x T
Gdy rośnie ogólny poziom cen to rośnie popyt na pieniądz co wyrażamy wzorem:
P x T
M = ----------
V
M- ilość pieniądza na rynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz