Podstawy Inżynierii Materiałów - omówienie przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawy Inżynierii Materiałów  - omówienie przedmiotu - strona 1  Podstawy Inżynierii Materiałów  - omówienie przedmiotu - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy Inżynierii Materiałów (Laboratorium) - wymiar 4 godz./2 tygodnie Zajęcia odbywają się co drugi tydzień
Ćwiczenia wykonywane są w zespołach dwuosobowych
Obowiązuje 5 ćwiczeń + obecność na ćwiczeniu nr 6 z CVD
Sprawozdania (oddzielne) w zeszytach laboratoryjnych
Ocena za ćwiczenie: 5 + 5 punktów
Ocena z przedmiotu: 50 punktów = 100 %
Odrabianie: 1 raz z inna grupą (w tym samym terminie); 1 raz - na koniec semestru
Instrukcje: http://c b6-181.ceramika.agh.edu.pl/kco/nowa/NoM2.html (przy ćwiczeniu nr 3 należy przeczytać instrukcję do ćw. 4)
Sprawozdanie
Wstęp: Tytuł, numer, cel, krótkie wprowadzenie teoretyczne, kolejne polecenia + tabele)
Wykonanie: Dane, wykresy, obliczenia, ocena błędu + podsumowanie i wnioski
KONSULTACJE: poniedziałek 11.30-12.30
Podstawy Inżynierii Materiałów ( Seminarium ) - wymiar 2 godz./1 tydzień Zajęcia mają formę seminarium: referaty, dyskusja, zadania
Oceniane są: referat, aktywność, kolokwia
Punktacja: referat - 8 punktów
aktywność - 12 punktów
kolokwia - 6 sprawdzianów x 5 punktów = 30 punktów
Razem - 50 punktów (oceny wg Regulaminu studiów)
Kolokwia po określonej partii materiału; obowiązuje materiał omawiany na seminarium
Referaty w formie prezentacji (ale niekoniecznie), przygotowane w formie do dyskusji - nie czytamy!
Do referatów obowiązuje materiał z wykładu (patrz między innymi http://cb6-181.ceramika.agh.edu.pl/kco/nowa/NoM2.html), wyjątkowo materiał zadany do samodzielnego opracowania
Odrabianie i nieobecności: Ocena z przedmiotu zależy od ilości zebranych punktów; jedna nieobecność na kolokwium może być zaliczona na konsultacjach (czwartek 11.00-12.30), każda następna do indywidualnego uzgodnienia (zależy od przyczyny)
ZAKRES MATERIAŁU
Termodynamika - powtórzenie wiadomości Funkcje stanu i potencjały termodynamiczne
Praca mechaniczna i niemechaniczną, energia powierzchniowa i napięcie powierzchniowe; termodynamika powierzchni
Teoria stanu przejściowego
Krystalizacja Krystalizacja jako przemiana fazowa, siła napędowa krystalizacji
Klasyczna teoria krystalizacji ze stopu
Warunki krystalizacji: diagramy TTT, warunki formowania duzych i małych kryształów
CVD Przebieg procesu CVD: procesy następcze i reakcje w CVD
Wpływ parametrów procesu CVD na szybkość wzrostu warstw
Zastosowania - temat do wspólnej dyskusji
Spiekanie Istota spiekania (z NoM), samorzutność spiekania
Rola powierzchni w spiekaniu: modele powierzchni s-s i s-g
Transport masy w spiekaniu

(…)


Przegrupowanie ziarn i tworzenie szyjek Prawa i drogi dyfuzji - temat do dyskusji
Dyfuzja objętościowa: przyczyny, przebieg, skutki
Transport -c.d.
Parowanie i kondensacja, dyfuzja przez fazę gazową
Drogi dyfuzji i strumienie dyfuzji w spiekaniu, skutki dla mikrostruktury - podsumowanie; Zależność szybkości spiekania od temperatury
Zależność szybkości spiekania od uziarnienia
Ewolucja porów w spiekaniu
Zmiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz