Podstawy automatyzacji-opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy automatyzacji-opracowane zagadnienia - strona 1 Podstawy automatyzacji-opracowane zagadnienia - strona 2 Podstawy automatyzacji-opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1. Sygnał jest to dowolna wielkość fizyczna niosąca informację (nośnik informacji).
Podziały sygnałów:
elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne,
deterministyczne (dają się opisać ściśle określoną zależnością matematyczną, są powtarzalne): harmoniczne, poliharmoniczne, prawie okresowe i przejściowe,
stochastyczne (losowe) opisuje się:
parametrami rozkładu zmiennej losowej (wartość średniokwadratowa - wartość średnia2 = wariancja, mediany itd.),
funkcjami w dziedzinie amplitud - dystrybuanta, rozkład prawdopodobieństwa amplitud,
- w dziedzinie czasu - korelacja,
- w dziedzinie częstotliwości - gęstość widmowa mocy,
niemodulowane i modulowane,
ciągłe i dyskretne (w tym cyfrowe).
2. Kryteria klasyfikacji układów sterowania:
1) liniowość,
2) sposób przekazywania informacji w układzie,
3) liczba wielkości regulowanych,
4) sposób wyrażenia zadania sterowania,
5) rodzaj aparatury sterującej
Klasyfikacja układów sterowania ze względu na rodzaj informacji wykorzystywanej w sterowaniu:
Rozgrywające
Adaptacyjne
Zwykłe
Otwarte
- Kompensacji
- Sterowania programowego
Zamknięte (regulacji)
- Stabilizacji (regulacji stałowartościowej)
- Regulacji programowej
- Nadążne (śledzące)
Klasyfikacja funkcjonalna układów sterowania
- układy regulacji stałowartościowej lub stabilizujące, które mają za zadanie utrzymywanie wartości wybranych parametrów na zadanym poziomie, np. stałej prędkości obrotowej, stałej temperatury, stałego ciśnienia, stałego poziomu cieczy w zbiorniku itp.,
- układy nadążne (śledzące), które mają na celu zapewnienie zmian wielkości regulowanej (np. położenia) zgodnie ze zmianami wielkości przewodniej (sterującej), przy czym przebieg czasowy tej wielkości nie jest z góry ustalony. Największą rolę w maszynach wytwórczych odgrywają serwomechanizmy, czyli układy nadążne położenia, np. układy kopiujące, napędy posuwu itp.,
- układy logiczne kombinatoryczne, w których sygnały wyjściowe są zależne od działań logicznych na stanach sygnałów wejściowych (wg algebry Bool'a),
- układy logiczne sekwencyjne, których zadaniem jest realizacja przebiegu procesu wg określonej kolejności (sekwencji), a istotną rolę odgrywają w nich zmiany sygnałów wejściowych i pamięć,
- układy programowe, w których wielkości wyjściowe są funkcjami czasu, drogi itp., np. regulacja temperatury w piecu hartowniczym,
- układy sterowania numerycznego, są odmianą układów programowych, w których informacje dotyczące przebiegu procesu wprowadzane są w postaci symbolicznej za pomocą umownych znaków alfanumerycznych,


(…)

…, takie jak współrzędnościowa maszyna pomiarowa, czy urządzenie do ustawiania narzędzi. Zwykle sieć komputerowa jest wykonana kablem koncentrycznym i zawiera karty sieciowe. Coraz częściej są jednak stosowane także radiowe sieci DNC, co jest szczególnie korzystne dla częstych zmian Layaut'u (rozmieszczenia maszyn na hali). Najprostszym rozwiązaniem jest połączenie kablem szeregowym przez standardowe interfejsy RS 232, którymi obecnie dysponują praktycznie wszystkie układy sterowania obrabiarek. Jeżeli do samego układu sterowania numerycznego CNC nie można wbudować karty sieciowej, to pomocne może być przyłączenie przez adapter LAN lub terminal DNC, które wtedy wymieniają dane przez szeregowe połączenie z układem sterowania obrabiarki. Terminale DNC, oprócz czystej wymiany danych, oferują również przynajmniej możliwość…
…. Systemy identyfikacyjne, ich rodzaje i zastosowanie. W ogóle nie jestem pewna, co do odpowiedzi na ten temat. Mam tylko to:
Systemy identyfikacyjne
Zadania:
-identyfikacja przedmiotu, narzędzia , palety, pozycji itp., wzgl. Manipulowanie dodatkowymi danymi( np. wartość korekcji narzędzia)
Części składowe:
- nośnik danych, etykieta z tekstem lub kodem kreskowym wzgl. Programowalny moduł(chip)
- urządzenie…
… i jeden wtórny, przy czym można budować różnorodne silniki liniowe. Element pierwotny zawiera uzwojenia silnika. Uzwojenia te są umieszczone albo w rowkach stosu blach, albo też są zalane w żywicy epoksydowej. Element wtórny silnika, w zależności od
potrzeb, może być rozwiązany indywidualnie. Składa się on z trzech następujących materiałów: z jednego lub wielu magnesów stałych umieszczonych na stali dla zamknięcia
obwodu magnetycznego, płyty stalowej z wytrawionymi lub wyfrezowanymi rowkami, które są zalane żywicą epoksydową i następnie szlifowane, albo też płyty aluminiowej z płytą stalową.
28. „Otwarty układ dysponuje takimi funkcjami, dzięki którym możliwa jest realizacja odpowiednio zaimplementowanej aplikacji na wielu platformach różnych producentów, która współpracuje z aplikacjami innych systemów…
… ustawienia.
Operator wpływa na wyjścia układu sterowania z ominięciem blokad.
Ręcznie ustawiany tryb pracy.
Ustawiany jest tylko jeden określony krok łańcucha przebiegów (z lub bez dalszych warunków)
Krokowy tryb pracy
Przez wciśnięcie przycisku uruchamiającego programowo jest realizowany następny krok programu.
Każdy układ sterowania może pracować w różnych trybach, które wynikają z
możliwości ingerencji…
… o znanej pozycji, aby po awarii zasilania lub wyłączeniu
obrabiarki można było określić pozycję sań.
d) Bezwzględny- W takim układzie każdemu krokowi podziału jest ściśle przyporządkowana wartość liczbowa. Głowica pomiarowa za pomocą wiązki światła określa na listwie pomiarowej położenie sań. Po wyłączeniu zasilania pozycja osi obrabiarki jest nadal określona
bez zjazdu na punkt referencyjny.
Rodzaje…
… (Standardowe medium fizyczne + protokół komunikacyjny, Standardowe medium fizyczne +protokół komunikacyjny, Standardowe medium fizyczne +protokół komunikacyjny)
Rozwiązanie (Ethernet +TCP/IP, Interfejs SERCOS, Profibus, DeviceNet)
-Programowanie - Kryteria (Programowanie NC/RC, Programowanie PLC, Integracja oprogramowania HMI, Integracja
oprogramowania CNC)
Charakterystyka (Standardowy język programowania NC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz