Pismo potwierdzające zawarcie umowy między przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pismo potwierdzające zawarcie umowy między przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej - strona 1

Fragment notatki:

Pismo potwierdzające zawarcie umowy między przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
Niewątpliwie pismo potwierdzające jako dokument prywatny stanowi - w myśl art. 245 KPC - dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie wyrażone w takim dokumencie. Natomiast nie stanowi dowodu, że umowa została zawarta o określonej w tym piśmie treści. Jednakże taka kwalifikacja pisma potwierdzającego ulega istotnej modyfikacji, gdy zostaną łącznie spełnione przesłanki z art. 771 KC, a mianowicie:
umowa zastałą zawarta pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej;
jedna strona niezwłocznie po zawarciu umowy prześle drugiej stronie pismo potwierdzające fakt zawarcia umowy;
pismo to nie zawiera istotnej zmiany treści umowy potwierdzanej;
druga strona niezwłocznie nie sprzeciwi się na piśmie przesłanemu jej pismu potwierdzającemu.
W przypadku łącznego spełnienia tych przesłanek strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym. Skutek ten nastąpi zarówno wtedy:
-gdy pismo potwierdzające wiernie odtwarza treść zawartej umowy (jako przyznanie faktu, a więc oświadczenie wiedzy),
-jak i gdy w nieistotnej mierze zmienia treść zawartej umowy (jako oświadcznie woli).
Regulacja ta ma na celu usprawnienie a zarazem umocnienie profesjonalnego obrotu gospodarczego i nie należy jej mylić z instytucją potwierdzenia czynności prawnej przez osobę trzecią, o której mowa w art. 63 KC.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz