Parsons - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parsons - podstawowe pojęcia - strona 1 Parsons - podstawowe pojęcia - strona 2

Fragment notatki:


PARSONS Sys. niezwykły z trzech powodów: system nie tylko socjologii ale nauk społecznych w ogólności;
system ten znajduje się na bardzo wysokim poziomie abstrakcji;
system ten był zorientowany na syntezę wszystkiego, cokolwiek wartościowego stworzono w naukach społecznych Ten kto podejmuje działanie :
musi rozporządzać wiedzą o warunkach w jakich będzie realizował
swoje cele oraz o przedmiotach z jakimi będzie miał do czynienia;
musi odczuwać potrzebę osiągnięcia celu i reagować nań emocjonalnie;
musi mieć kryteria oceny celów i środków;
system norm i wartości społecznych na które orientuje się aktor
podejmując działania; Orientacja łączy w sobie: elementy subiektywne - podejście psychologiczne;
elementy normatywne - podejście kulturologiczne; Dwa rodzaje orientacji u aktora: orientacja motywacyjna ; forma poznawcza; forma katektyczna;
forma oceniająca; orientacja na wartości ; forma poznawcza; forma szacująca; forma moralna; Pięć dylematów, które musi rozwiązać aktor: afektywne zaangażowanie - afektywna neutralność; aspektowość - całościowość;
uniwersalizm - partykularyzm;
przypisanie - osiąganie;
orientacja na kolektyw - orientacja na własną osobę;
1) i 2) zespół orientacji - dotyczą bezpośrednio aktora;
3) i 4) zespół cech - dotyczą obiektów społecznych;
5) - problem pierwszeństwa norm moralnych w procederze oceniania; Typy działania: intelektualne instrumentalne (osiągnięcie wyznaczonych celów);
ekspresywne (uzyskanie zaspokojenia emocjonalnego);
moralne (nastawione na słuszności i niesłuszności); W skład generalnego systemu działania wchodzą 4 podsystemy: system behawioralny organizm ludzki; system osobowościowy;
system społeczny; system kultury; Według Parsonsa struktura systemów działania opiera się na normatywnych wzorach kultury, które są: zinternalizowane na poziomie osobowości - proces socjalizacji;
zinstytucjonalizowane na poziomie systemu społecznego; Podział działań na :
instrumentalne - działanie jako środek do celu;
konsumpcyjne - działanie jako cel sam w sobie; Można wyróżnić cztery podstawowe funkcje: funkcja adaptacyjna; funkcja osiągania celów (zew.)
funkcja integracyjna ; funkcja utrzymywania wzorów działania i usuwanie napięć (wew.) funkcje zewnętrzne - odpowiadają za osiąganie celu, a więc zakończenie cyklu działania; funkcje wewnętrzne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz