Oznaczenia stali - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenia stali - wykład - strona 1 Oznaczenia stali - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Oznaczenia stali
Stale węglowe konstrukcyjne:
Znak stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości składa się z dwucyfrowej liczby określającej średnią zawartość węgla w setnych %. Na końcu często dodaje się literę która uzupełnia znak. W tym przypadku oznaczają one:
G - stal uspokojona z zawartością krzemu od 0,17 do 0,37 %, o podwyższonej zawartości manganu (od 0,70% do 1,00%);
X - stal uspokojona z maksymalną zawartością krzemu do 0,07%;
Y - stal półuspokojona z zawartością krzemu od 0,05 do 0,17%;
U - stal uspokojona z zawartością krzemu od 0,17 do 0,37%, z wymaganą wysoką udarnością.
Stale węglowe narzędziowe:
Znak tej stali opatruje się na początku literą N. Następnie liczbą oznaczającą zawartość węgla w dziesiątych procenta. W zależności od charakterystyki stali na końcu opatrujemy ją literami:
E - płytka hartująca się (bez litery) - głęboko hartująca się;
Z - zgrzewalna.
Stale stopowe konstrukcyjne:
Najczęściej znak stali stopowej konstrukcyjnej zawiera średnią zawartość węgla oraz ważniejsze składniki stopowe z podaniem przybliżonej ich zawartości. Na przykład 30H2N2M jest znakiem stali chromo-niklowo-molibdenowej, gdzie 30 określa zawartość węgla w setnych procenta, litery są zaś symbolami głównych składników stopowych lub grupy składników, a liczby określają w przybliżeniu procentową zawartość pierwiastka stopowego. W powyższych stalach obowiązuje symbolika:
G - mangan;
S - krzem;
H - chrom;
N - nikiel;
M - molibden;
F - wanad;
W - wolfram;
K - kobalt;
T - tytan;
J - aluminium.
Litera A podana na końcu znaku oznacza podwyższoną jakość stali.
Stale konstrukcyjne specjalnego przeznaczenia:
Najczęściej są to stale bardzo zbliżone składem chemicznym do konstrukcyjnych, a oznaczenia ich są powiększone o dodatkowe litery, które oznaczają:
P - dla hutnictwa;
A - automatowa;
R - drobnoziarnista (na rury);
N - na nity;
K - na blachy kotłowe;
D - na druty;
Z - zgrzewalne ogniowo i elektrycznie;
E - zgrzewalne elektrycznie.
Opis najnowszej symboliki stali
Zgodni z PN stale stopowe konstrukcyjne były znakowane za pomocą cyfr i liter. Dwucyfrowa liczba na początku oznaczała zawartość C w setnych częściach procentu, litery oznaczały pierwiastki stopowe. Jeśli zawartość określonego pierwiastka była większa niż 1%, to po literze pierwiastka stawiało się cyfrę oznaczającą jego zawartość w procentach mas. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz