Osiadanie punktu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osiadanie punktu - omówienie - strona 1 Osiadanie punktu - omówienie - strona 2 Osiadanie punktu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Górniczy
Projekt nr 1 z Geotechnicznego zabezpieczenia eksploatacji
TEMAT : PRZ ZADANYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH OBLICZYĆ DLA WSKAZANEGO SCHEMATU OBCIĄŻEŃ OSIADANIE PUNKTU A.
Wstęp
charakterystyka - opis zadania - ćwiczenie polega na wyznaczeniu osiadań, naprężeń pierwotnych, wtórnych i dodatkowych
rzut, przekrój narysowany w skali (załączono rys. 1)
parametry gruntów wg normy: ”Posadowienie bezpośrednie budowli”
Przyjęcie parametrów geotechnicznych
Parametry dobrano na podstawie parametrów wiodących (ID, IL):
dla gliny - G (dla I­L=0,45) grunt typ B
ρ1=2,05 Mg/m3 φu=13,5o Nc=9,81
cu=23 kPa
v=0,29
δ=0,76
β=0,75
dla iłu - I (dla IL=0,75) grunt typ D
ρ2=1,75 Mg/m3 v=0,37
δ=0,565
β=0,8
dla piasku pylastego - Ps (dla ID=0,8 oraz Sr=0,7)
ρ3s=2,65 Mg/m3 ρ3=1,85 Mg/m3 wn=14
v=0,3
δ=0,74
β=0,8
dla wody
γw=10 Mg/m3 Stan graniczny - nośność podłoża
wartość jednostkowa obciążenia
współczynnik korekcyjny
nośność obliczeniowa podłoża
Wpływ wody na parametry geotechniczne (obliczenia dla piasku średniego)
Obliczanie rozkładu naprężeń pierwotnych
Naprężenia w spągu:
warstwa
miąższość [m]
H [m] glina
D=10
10
20,11
-
201,1
201,1
2
12
20,11
-
241,32
241,32
2
14
20,11


(…)


826,8
191
635,8
Głębokość strefy aktywnej
Naprężenia dodatkowe (naprężenia od odciążenia > naprężeń wtórnych). Wobec tego głębokość strefy aktywnej wyliczam ze wzoru:
- strefa aktywna sięga do głębokości gdzie napr. wtórne osiągają wartość 0,3 max napr. wtórnych
Obliczenia osiadań
Metoda oparta na analogu edometrycznym - metoda odkształceń jednoosiowych, zakłada się, że nie występują odkształcenia poziome gruntu. (Do obliczeń przyjęto średnie wartości naprężeń w poszczególnych warstewkach obliczeniowych)
a) obliczenia dla gliny
ν=0,29 - współczynnik Poissona
δ=0,76
β=0,75 - wskaźnik skonsolidowania gruntu
Eo=15000kPa - moduł pierwotnego odkształcenia gruntu
- moduł wtórnego odkształcenia gruntu
- edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
b) obliczenia…
… poziome gruntu. (Do obliczeń przyjęto średnie wartości naprężeń w poszczególnych warstewkach obliczeniowych)
a) obliczenia dla gliny
ν=0,29 - współczynnik Poissona
δ=0,76
β=0,75 - wskaźnik skonsolidowania gruntu
Eo=15000kPa - moduł pierwotnego odkształcenia gruntu
- moduł wtórnego odkształcenia gruntu
- edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
b) obliczenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz