Organy gminy i ich krtka charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy gminy i ich krtka charakterystyka - strona 1

Fragment notatki:

Organy gminy i ich krótka charakterystyka. 45.Organy gminy i ich krótka charakterystyka
Obecnie organami gminy są: rada gminy oraz wójt ( burmistrz, prezydent miasta)
Rada gminy w systemie samorządu terytorialnego zajmuje eksponowaną pozycję, stanowi ona reprezentację mieszkańców gminy, która w najmniejszym stopniu odzwierciedla sytuacje polityczną w gminie.
Rada, której siedzibą jest miasto określane jest zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym pojęciem rady miejskiej. Do rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania samorządu gminnego o ile nie zostały przekazane do realizacji innym organom.
Rada gminy pełni 2 podst. funkcje 1.funkcję stanowiącą : 2.funkcję kontrolną
Rada gminy jest organem kolegialnym. W związku z powyższym podejmuje swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Zgodnie z przepisami ustawy uchwały rady gminy co do zasady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz